มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การว่าจ้าง ดูแลเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการบุคลากร

  1. เครื่องราชฯ
  2. สิทธิการลา
  3. ประกันสังคม
  4. การขอรับเงินช่วงเกษียณ – หลังเกษียณ
  5. กองทุน

ลาศึกษาต่อ


รับสมัครงาน

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาพื้นฐานและสาขาวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปี 2565

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาพื้นฐานและสาขาวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง บุคลากร และ ตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง บุคลากร และ ตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565

กิจกรรม

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิควิศวกรรม วิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบราง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิควิศวกรรม วิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบราง

ปฎิทิน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ท่านสามารถดูปฏิทินการกิจกรรม/การดำเนินงาน
ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..
No event found!

สถิติการให้บริการและความพึงพอใจของบุคลากร

Sports news Soccer Today