มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การว่าจ้าง ดูแลเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการบุคลากร


  1. เครื่องราชฯ
  2. สิทธิการลา
  3. ประกันสังคม
  4. การขอรับเงินช่วงเกษียณ – หลังเกษียณ
  5. กองทุน

ลาศึกษาต่อ

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานวินัยและนิติการ

งานสารบรรณ

งานการประชุม

งานเลขานุการ

รับสมัครงาน

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

ประกาศ ขยายระเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2566 – 31 มีนาคม 2566

ประกาศ ขยายระเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2566 – 31 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565

กิจกรรม

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

ปฏิทิน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ท่านสามารถดูปฏิทินการกิจกรรม/การดำเนินงาน
ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..
No event found!

สถิติบุคลากร
ม.นราธิวาสราชนครินทร์

Anupama