การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ประจำปี 2567
คณะทำงาน

สายตรงอธิการบดี

สื่อสังคมออนไลน์

Q&A

ร้องเรียน

คณะทำงาน


ข่าวสารและกิจกรรม

ประจำปี 2567

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


มีทั้งหมด 1 รายการ

โครงสร้างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link : https://www.pnu.ac.th/structure-th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกเมนู “การบริหารงาน”
 • เลือกเมนู “โครงสร้างการบริหารงาน

มีทั้งหมด 1 รายการ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link : https://www.pnu.ac.th/executive/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกเมนู “การบริหารงาน”
 • เลือกเมนู “คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย”

มีทั้งหมด 1 รายการ

อำนาจหน้าที่

Link : https://www.pnu.ac.th/authority-th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกเมนู “อำนาจหน้าที่
 • มีรายละเอียดอำนาจหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนด

มีทั้งหมด 4 รายการ

ข้อมูลการติดต่อมหาวิทยาลัย

Link : https://www.pnu.ac.th/address2/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย  www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ติดต่อ มนร.” เลือก “ที่อยู่ติดต่อ
 • หรือเข้าจาก footer ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง เลือก “ที่อยู่ติดต่อ
 • จะแสดงข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail/แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัย

ข้อมูลติดต่อหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ

Link : https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงด้านล่างสุด ซ้ายมือ จะเจอแถบสีดำ
 • จะมีข้อมูลแสดงแผนที่มหาวิทยาลัยฯ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail

แพลตฟอร์มดิจิทัล

Link : https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างสุด แถบสีน้ำเงิน จะมีสัญลักษณ์ ดังนี้
 • Facebook / Twitter / YouTube / Instagram

มีทั้งหมด 7 รายการ

ข่าว มนร. PNU NEWS

Link : https://www.pnu.ac.th

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่กลางจอ ตรงหมวดเนื้อหา “ข่าว มนร.PNU NEWS”
 • จะมีหมวดต่างๆ ให้เลือกอ่าน
 • หมวดข่าวสารและกิจกรรม/หมวดสมัครงาน/หมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/หมวด PNU Channel
 • หรือเลือกที่ “อ่านข่าวทั้งหมด” จะมีรายละเอียดข่าวสารต่างๆ โดยสามารถอ่านเป็นหมวดไว้ด้านบน

มีทั้งหมด 2 รายการ

Q&A

Link : https://www.pnu.ac.th/disqus-pnu/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือก “Q&A” ที่อยู่ตรงเมนูข้างบนสุดของเว็บไซต์

กล่องข้อความถาม – ตอบ

Link : https://www.pnu.ac.th

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยสามารถถามตอบ
 • จากช่อง Chat Facebook ในมุมขวาหน้าเว็บไซต์
 • โดยสามารถ แชทกับเพจมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือกเมนู”กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “แผนการบริหาร”
 • เลือก “แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ”
 • ไปที่ “แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565-2569
 • คลิกดูรายละเอียด

มีทั้งหมด 2 รายการ

แผนปฎิบัติราชการประจำปี

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • ไปที่ “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่แถบ “แผนการบริหาร”
 • เลือกแถบ “แผนปฎิบัติราชการประจำปี”
 • เลือกปี “2567”
 • เลือก “แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ใช้งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน)”

แสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปี

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ไฟล์เอกสาร 1 / ไฟล์เอกสาร 2

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • ไปที่ “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่แถบ “แผนการบริหาร”
 • เลือกแถบ “แผนปฎิบัติราชการประจำปี”
 • เลือกปี “2567”
 • เลือก ผลการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ใช้งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน) (รอบ 6 เดือน) (ไฟลเอกสาร 1)
 • ผลการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ใช้งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน) (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูลรายชื่อโครงการ) (ไฟล์เอกสาร 2)

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ไฟล์เอกสาร 1 / ไฟล์เอกสาร 2

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • ไปที่ “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “แผนการบริหาร”
 • เลือก “แผนปฎิบัติราชการประจำปี”
 • เลือก “2566”
 • เลือก  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไฟล์เอกสาร 1)
 • เลือก รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูลรายชื่อโครงการ) (ไฟล์เอกสาร 2)

มีทั้งหมด 1 รายการ

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอธิการบดี

Link : https://www.pnu.ac.th/manuals/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดจอ เลือกหัวข้อ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
 • เลือก “คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • จะรวมคู่มือในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย

ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

มีทั้งหมด 5 รายการ

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

Link : https://www.pnu.ac.th/manuals-services/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดจอ เลือกหัวข้อ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
 • เลือก “คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อ”
 • จะรวมคู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อตามหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย

ตัวอย่างคู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


มีทั้งหมด 2 รายการ

รายงานข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานของผู้รับบริการประจำปี 2566

Link : https://www.pnu.ac.th/statistic/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างจอ ที่ “ลิ้งก์ที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ข้อมูลสถิติ”
 • เลือก “ปี 2566”
 • จะปรากฎ “ข้อมูลสถิติต่างๆในรอบปี 2566”

ตัวอย่างรายงานข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานของผู้รับบริการประจำปี 2566


มีทั้งหมด 1 รายการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

Link : https://www.pnu.ac.th/e-service/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือกเมนู “E-Service”
 • เป็นการรวมระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
 • หรือด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ในหัวข้อ E-Service จะเป็นทางลัดเพื่อเข้าถึงระบบบริการทางออนไลน์

ตัวอย่างบริการอิเล็กทรอนิกส์

มีทั้งหมด 1 รายการ

เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร / (ไฟล EXCEL)

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาล่างสุดที่ บริการสำคัญ
 • เลือกเมนู “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ หมวด “แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567”
 • เลือก “เเบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ”

มีทั้งหมด 1 รายการ

ประกาศต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง

Link : https://www.pnu.ac.th/purchase/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่กลางจอ ตรงหมวดเนื้อหา “ข่าว มนร.PNU NEWS”
 • เลือกหมวด “ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง” จะแสดงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่หน้าแรก
 • หรือเลื่อนมาที่ด้านล่างสุดที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือกเมนู “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • จะปรากฎประกาศต่างๆ ไว้ในหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

มีทั้งหมด 1 รายการ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร / (ไฟล EXCEL)

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือกเมนู “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่หมวด “ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
 • เลือก รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
 • (จะแสดงผลรายงานแบบรายเดือน)

มีทั้งหมด 2 รายการ

รายงานสรุปผลวิเคราะจัดซื้อจัดจ้าง

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือกเมนู “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่หมวด “รายงานสรุปผลวิเคราะจัดซื้อจัดจ้าง
 • เลือก รายงานสรุปผลวิเคราะจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 • คลิกดูรายละเอียด

รายงานผลการปฏิบัติตามเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร / (ไฟล EXCEL)

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือกเมนู “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่หมวด “รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เลือก รายงานผลการปฏิบัติตามเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 • คลิกดูรายละเอียด

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Link : ที่อยู่เอกสาร / ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
 • เลือกแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

Link : ที่อยู่เอกสาร / ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • ไปที่ “สำนักงานอฺธิการบดี”
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • เลือก “รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566”

มีทั้งหมด 1 รายการ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Link : ที่อยู่เอกสาร / ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกหัวข้อ “บุคลากร”ในเมนูบนสุดของเว็บไซต์
 • ไปที่หัวข้อ “จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
 • เลือก ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • เลือกปี 2567
 • เลือก ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด

มีทั้งหมด 3 รายการ

คำสั่งคณะกรรมการให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติราชการตามหลักจริยธรรม

Link : ที่อยู่เอกสาร / ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกหัวข้อ “บุคลากร”ในเมนูบนสุดของเว็บไซต์
 • ไปที่หัวข้อ “จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
 • เลือก “การขับเคลื่อนจริยธรรม”
 • เลือกปี 2567
 • เลือก “คำสั่งคณะกรรมการให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติราชการตามหลักจริยธรรม”
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ผลการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2567

Link : ที่อยู่เอกสาร / ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกหัวข้อ “บุคลากร”ในเมนูบนสุดของเว็บไซต์
 • ไปที่หัวข้อ “จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
 • เลือก “การขับเคลื่อนจริยธรรม”
 • เลือกปี 2567
 • เลือก “ผลการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2567“
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด

แนวปฏิบัติ Dos/Don’ts ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link : ที่อยู่เอกสาร / ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกหัวข้อ “บุคลากร”ในเมนูบนสุดของเว็บไซต์
 • ไปที่หัวข้อ “จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
 • เลือก “การขับเคลื่อนจริยธรรม”
 • เลือกปี 2567
 • เลือก “แนวปฏิบัติ Dos/Don’ts ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์“
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด

มีทั้งหมด 3 รายการ

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
 • เลือก “มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
 • เลือก “คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน” เพื่อดูรายละเอียดเอกสาร

คำสั่งคณะกรรมการกำกับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
 • เลือก “มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
 • เลือกที่ “Download คำสั่งคณะกรรมการกำกับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ”

แผนผังแสดงกระบวนการทำงานของระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
 • เลือก “มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
 • เลือก “แผนผังกระบวนการจัดการรับเรื่องร้องเรียน”
 • จะปรากฎแผนผังกระบวนการทำงานของระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนมหาวิททยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มีทั้งหมด 3 รายการ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ไปที่เมนู “การแจ้งเรื่องร้องเรียน”
 • เลือก “แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ”
 • จะปรากฎแบบฟอร์มการแจ้งเรื่องทุจริตหรือประพฤมิชอบ หากต้องการแจ้งความประสงค์กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สายตรงอธิการ

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ไปที่เมนู “การแจ้งเรื่องร้องเรียน”
 • เลือก “สายตรงอธิการ“
 • หรือกดผ่านหัวข้อ “ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง” ในตัวเลือกสายตรงอธิการบดี ด้านล่างสุดของเว็บไซต์
 • จะปรากฎแบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ แล้วส่งตรงอธิการบดี ผ่านระบบ

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “แผนป้องกันการทุจริต”
 • เลือก “ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
 • เลือกปี 2566
 • เลือกไฟล์ สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานสรุปการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในปี 2567 (รอบ 6 เดือน)

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ”
 • เลือก รายงานสรุปการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในปี 2567 (รอบ 6 เดือน) เพื่อเปิดเอกสาร

มีทั้งหมด 2 รายการ

นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Link :  หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่หัวข้อ การดำเนินการป้องกันการทุจริตการรับสินบน นโยบาย No Gift Policy
 • เลือก ประกาศแนวปฎิบัติในการรับและให้ของขวัญ (No Gift Policy)

ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (รแก้ไข)

Link : no-gift.jpg (2500×2500) (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง ไปที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ITA”
 • ไปที่ “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก “ข่าวมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุม เสริมสร้างวัฒนธรรมนโยบาย…”
 • จะปรากฎ ข่าวมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรมนโยบายไม่รับของขวัญและมาตรฐานทางจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

มีทั้งหมด 1 รายการ

ผลการดำเนินกิจกรรมสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง ไปที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ITA”
 • เลื่อนลงมาที่ ข่าวสารและกิจกรรม
 • เลือกข่าว การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567
 • จะปรากฎไฟล์เอกสารผลการดำเนินกิจกรรม สร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy)

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง ไปที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ITA”
 • เลื่อนลงมาที่ ข่าวสารและกิจกรรม
 • เลือกข่าว รายงานผลตามนโยบาย No gift policy ปี 2566
 • จะปรากฎไฟล์เอกสารรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy

มีทั้งหมด 4 รายการ

แสดงรายงานการรับทรัพย์สินทหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง ไปที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ITA”
 • เลื่อนลงมาที่ ข่าวสารและกิจกรรม
 • เลือกข่าว รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ปี 2566
 • จะปรากฎไฟล์เอกสารรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “แผนป้องกันการทุจริต”
 • เลือก การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 • เลือกปี 2567
 • เลือก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด

มีทั้งหมด 1 รายการ

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

Link : ที่อยู่เอกสาร / ไฟล์เอกสาร 

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “แผนป้องกันการทุจริต”
 • เลือก การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • หัวข้อ “รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • เลือกปี 2566
 • เลือก ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “แผนป้องกันการทุจริต”
 • เลือก “แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต“
 • เลือกปี 2567
 • เลือก “แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567“

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร 

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “แผนป้องกันการทุจริต”
 • เลือก “แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต“
 • เลือกปี 2566
 • เลือก “รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)“

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2566

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “แผนป้องกันการทุจริต”
 • เลือก “การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ“
 • เลือก “การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2566“

มีทั้งหมด 1 รายการ

สรุปการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Link : หน้าเว็บของไฟล์ข้อมูล / ที่อยู่ไฟล์เอกสาร

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “แผนป้องกันการทุจริต“
 • เลือก “รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต“
 • เลือก “สรุปการดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 12 เดือน)”