ปฏิทินกิจกรรม

Monthly Weekly Daily List
February 2022

สัปดาห์วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

โดยมีกิจกรรม Open House การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การแข่งขันทางวิชาการ โชว์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น จากหน่วยงานคณะ วิทยาลัย และสถาบัน นอกจากนี้ ...
March 2022
No event found!