มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพิ่มช่องทางสำหรับรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ผ่านเว็บไซต์ โดยรบกวนขอให้ท่านกรอกข้อมูลแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วส่งตรงถึงอธิการบดีผ่านระบบ ขอบคุณค่ะ/ครับ

สายตรงอธิการบดี