ทองฟ้า(มาร์ชมหาวิทยาลัยฯ)

ถิ่นนี้น้องพี่รวมใจ..นามยิ่งใหญ่นราธิวาสราชครินทร์
สีทองฟ้าเจิดจรัสอาจินต์ ดั่งเรารักถิ่น รักศักดิ์ศรีนิรันดร์
มนร.นามนี้เป็นที่รัก..ร่วมสมัคร สามัคคีสมานฉันท์
แดนดินทักษิณถิ่นผูกพัน เป็นมิ่งขวัญล่ำค่าสง่าเมือง
ผองเราสัญญาศรัทธามั่น สร้างสรรค์ความดีให้ลือเลื่อง
รู้ค่ารู้คุณสร้างไทยรุ่งเรือง..เทิดพระนามศรีแห่งเมือง มั่นในอุดมการณ์
สายธารแห่งรักประจักษ์ค่า สายธารแห่งศรัทธาจะเล่าขาน
ดำรงไว้เกียติศักดิ์สถาบัน คุณค่านั้นคงอยู่คู่ถิ่นไทย (ดนตรี)
(ทั้งหมดซ้ำอีก 1 รอบ)
ผศ.อำไพ วชิรอำไพ
ผู้ประพันธ์


ลูกพิกุล

หอมกรุ่นดอกพิกุลหอมบริสุทธิ์ หอมประดุจความดีที่เราสร้างสม
ณ ถิ่นนี้สามัคคีเกลียวกลม น่าชื่นชม สร้างความรู้คู่ความดี
ร่มเงา แผ่คลุมใจให้ความรัก อบอุ่นนักด้วยเรารักในศักดิ์ศรี
ร่วมสร้างสรรค์เพื่อความสุขทุกชีวี รื่นฤดีความผูกพันฉันและเธอ
** สีขาวนวลแม้ร่วงสู่ดินกลิ่นยังหอมกรุ่น
แนบใจทุกรุ่นหอมชื่นใจจำได้เสมอ
เคยเก็บพิกุลส่งจากใจมอบให้เธอ
จริงใจเสมอเราลูกพิกุลรักไม่รู้คลาย
ไม่สิ้นพิกุลกลิ่นละมุนไม่สิ้นความดี
คุณค่าศักดิ์ศรีค่าแห่งรักจักไม่จางหาย
*** เราน้องพี่มุ่งทำดีจนชีวีวายอยู่หนแห่งใดศรัทธามั่นไว้ในถิ่นพิกุล
อ.นภาพร ทิพย์มณเฑียร
ผู้ประพันธ์


คือ มนร.

สี่สถาบัน มารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว
ถักทอเป็นเกลียว สร้างพลังมุ่งมั่นฟันฝ่า
เกิดเป็นมหาลัยในดวงใจ แห่งเมืองนรา
สร้างความก้าวหน้า ม.นรา ชื่อนี้ยืนยง
พยาบาลเกษตร การอาชีพตากใบ วิทยาลัยเทคนิค
จตุรมิตร จุดเริ่มคิด ถ่ายทอดวิชา
ให้ความเจริญ ความเชื่อมั่นด้านการศึกษา
แหล่งปวงประชา ชาวนราร่วมกันเทิดทูน
** เป็นสถาบัน ดั่งใจฝันที่ชนต้องการ
ส่งเสริมลูกหลานสร้างฐานให้สังคม
สร้างความกลมเกลียวนำความรู้สู่ชุมชน
ติดตรึงใจชน ม.นราธิวาสราชนครินทร์
เป็นสถาบันที่เติมฝัน และให้โอกาส
สร้างความเปรื่องปราด เยาวชนฝึกฝนไขว่คว้า
เพิ่มความเข้มแข็งทางความคิด ร่วมพัฒนา
ให้ ม.นรา เป็นสถาบันหนึ่งในใจเรา
(ซ้ำ **)
อ.กฤษกร ไชยยาว
ผู้ประพันธ์