พื้นที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี :

99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

อีเมลมหาวิทยาลัย :

pr@pnu.ac.th
information@pnu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์มหาวิทยาลัย :

073 709 030
FAX 073 709 030 ต่อ 1173

พื้นที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตศูนย์ราชการใหม่ (สำนักงานอธิการบดี)

หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

พื้นที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตโคกเขือ

หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000


วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์. : 073 511 905
E-mail. : ntc@pnu.ac.th.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์. : 073 511 174
E-mail. : nurse@pnu.ac.th


วิทยาลัยการอาชีพตากใบ

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งฝ้าย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์. : 073 582 977
E-mail. : im@pnu.ac.th

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

เลขที่ 102 หมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์. : 073 709 030 ต่อ 1700
E-mail. : ncat_phapai@pnu.ac.th