พระบรมราโชวาทWEB
พระบรมราโชวาทWEB
PlayPause
Shadow
กำหนดการ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564

ในวันที่ 19 – 22 กันยายน 2565
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ในวันฝึกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ และวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของบัณฑิต ดังนี้

 • ไม่ใช้เครื่องประดับอื่นใด ในขณะสวมครุยวิทยฐานะ (เช่น มาลัยบนศีรษะ ฯลฯ)
 • ไม่เชียร์หรือส่งเสียงดัง ในบริเวณงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยตามระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การแต่งกายของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ระเบียบราชการ และวัฒนธรรมไทย
  • ไม่ทำสีผมที่มีลักษณะเด่นผิดธรรมชาติ
  • สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ และสวมถุงน่องสีเนื้ออ่อน (สำหรับสุภาพสตรี)
  • ไม่สวมแว่นตาดำ กรณีปัญหาทางสายตาและจำเป็นต้องสวมแว่นตา ต้องเป็นแว่นตาสีอ่อน
  • ไม่สวมนาฬิกา และแหวาน
 • สิ่งที่ห้ามพกติดตัวเมื่อสวมครุยวิทยฐานะแล้ว
  • กระเป๋าสตางค์
  • เหรียญทุกประเภท
  • กุญแจ และของมีคมทุกประเภท
  • อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท เช่น มือถือ แท็บแลต ฯลฯ
  • อาหาร ขนม ลูกอม และของขบเคี้ยว
 • ในบริเวณพระราชพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ขณะรับและส่งเสด็จฯ ต้องปฎิบัติตนด้วยความสำรวมตลอดเวลา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป้นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน มหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนวิธีปฏิบัติตลอดเวลางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนี้

 • แขกผู้มีเกียรติ จะต้องเดินทางมาถึงห้องพักรับรอง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ก่อนเวลางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4 ชั่วโมง (เพราะจะมีการปิดเส้นทางการจราจร เมื่อถึงเวลานั้น) โดยเข้าทางประตูหน้า สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • ตลอดเวลางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกรุณาอย่านั่งไขว่ห้าง
 • ในขณะที่บัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร โปรดงดการปรบมือ ยกเว้น การรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรเกียรตินิยม
 • โปรดอย่าบันทึกภาพภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ทางราชการอนุญาตให้เฉพาะช่างภาพของทางราชการ และสื่อมวลชน ที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น และต้องสวมปลอกแขนที่ได้รับการอนุญาต
 • โปรดงดสูบบุหรี่ตลอดเวลาพระราชพิธีฯ
 • โปรดอย่ายืนขึ้นจากที่นั่ง หรือเดินเข้า – ออก เป็นการเฉพาะตัวระหว่างพระราชพิธีฯ
 • ในการยืนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรต้องทำความเคารพ(โดยผู้ชายโค้งคำนับผู้หญิงถอนสายบัว) ก่อนปฏิบัติหน้าที่ และหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่
 • การรับเสด็จ
  • เมื่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถึงบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพลงสรรเสริญ พระบารมีจะดังขึ้น ทุกท่านยืนตรงถวายความเคารพ
  • สำหรับผู้ที่รอรับเสด็จฯ บริเวณที่จอดรถพระที่นั่งหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติทุกท่าน ยืนหันหน้าไปทางลาดพระบาท ถวายความเคารพ และไม่ควรเดินบนลาดพระบาท
  • สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และบัณฑิตที่อยู่ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ทุกท่านยืนขึ้นหันหน้าไปทางลาดพระบาท ถวายความเคารพ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินผ่าน และทุกท่านยังคงยืนตรงโดยหันหน้าไปทางเวทีที่ประทับ
  • มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ สู่ที่ประทับ ทุกท่านถวายความเคารพ เมื่อทรงนั่ง ทุกท่านถวายความเคารพอีกครั้ง แล้วนั่งลง
 • การส่งเสด็จฯ เมื่อการพระราชทานปริญญาบัตรแล้วเสร็จ ผู้แทนบัณฑิตจะนำบัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน เฉพาะบัณฑิตกิตติมศักดิ์ยืนขึ้น และกล่าวคำปฏิญาณจบแล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงยืนเพื่อพระราชทานพระราโชวาท ทุกท่านยืนขึ้นถวายความเคารพ ยืนฟังพระราโชวาท จบแล้ว ถวายความเคารพแล้วหัสหน้าสู่ลาดพระบาท ยืนรอส่งเสด็จฯ จนกระทั่งเพลงสรรเสริญพระบารมีจบ
 • เมื่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแล้วเสร็จ จะเสด็จพระราชดำเนินจากที่ประทับ ไปยังห้องรับรอง เพื่อทรงพักผ่อนพระอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย แล้วเสด็จฯ กลับ

บัณฑิตส่วนหนึ่ง (ที่ได้จัดเตรียมและซ้อมไว้) ออกมาเพื่อส่งเสด็จฯ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติและหน้าสำนักงานอธิการบดี หลังจากนั้น ทุกท่านจะออกจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ หรือที่นั่งเพื่อเดินทางกลับได้เมื่อเสด็จ ได้ภายหลังที่ขบวนรถพระที่นั่งได้ผ่านพ้นบริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ไปแล้ว

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

แผนผังแสดงการจอดรถ
(อาคารเฉลิมพระเกียรติ)

แผนผังแสดงการจอดรถ
(สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)


YOUTUBE Chanel

PNU : Princess of Naradhiwas University


ข่าวและภาพกิจกรรม

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


สถิติความพึงพอใจ

073-709030 ต่อ 1171
งานพระราชทานปริญญาบัตร
ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
phon@gmail.com

Anupama
hentai small breasts flamehentai.com sister hypnosis
tamil olu videos havazona.info nepali sex video movie
mama bhanji sex stories beemtube.org hindi porn moves
fakings.com swingersporntrends.com www.ass4all.com
نيك محجبات مترجم tropsha.com فيديو سكس حصان
hentai my dog my master hentaitop.org legend of the legendary heroes hentai
jayson gainza onlineteleserye.net smni quiboloy
tubidy.in redwap.sex kalporn indian
orn hub indianpornxvideos.net navel sex images
nude indian sex pornswille.com xnx tamil sex
www local sex video slutswile.com odiadesisex
meri chunar udd jaye sumoporn.mobi www.video9.in hindi a to z
anushka xxx videos pornpakistani.com xxx hindi blue film
vijayalakshmi sex pornstarslist.info kamukta,com
xxx3tube porncorntube.com xxx tamil vedio