รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย

นายกสภา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โทร : 093-624-9997

อีเมล์ : Palasai.ch@gmail.com

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพยาบาล

โทร : 062-526-7583
อีเมล์ : Aranya.c@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์เกียรติคุร ดร.ชาญวิทย์ วัชรพุกก์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเกษตรและเทคโนโลยี

โทร : 098-659-2459
อีเมล์ : Cvajrabukka589@gmail.com

รองศาสตราจารย์เสาวนิต คูประเสริฐ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเกษตรและเทคโนโลยี

โทร : 089-181-6613
อีเมล์ : Saowanit.k@psu.ac.th

เยี่ยม ถาวโรฤทธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเศรษฐศาสตร์

โทร : 094-459-9515
อีเมล์ : –

ถวิล สุวรรณ์ลี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย

โทร : 080-353-2557
อีเมล์ : Ta_win2009@hotmail.com

สมหมาย ลักขณานุรักษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านงบประมาณและการเงิน

โทร : 087-074-1661
อีเมล์ : sommai@bb.go.th

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านจิตวิทยา

โทร : 080-7048-514
อีเมล์ : Sbpac.leka@gmail.com

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสังคมศาสตร์

โทร : 081-959-5091
อีเมล์ : Verapol.c@gmail.com

นายแพทย์อนันต์ สุไลมาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านจิตวิทยา

โทร : 086-959-8311
อีเมล์ : Dr.anansulaiman@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านอาชีวศึกษา

โทร : 097-147-9999
อีเมล์ : Preecha.o@cit.kmutnb.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านอิสลามศึกษา

โทร : 089-921-3371
อีเมล์ : Runkantima@yahoo.co.th

มาโนชญ์ เนาวสินธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านอาชีวศึกษา

โทร : 091-823-8155
อีเมล์ : –

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โทร : –
อีเมล์ :
Precha.S@pnu.ac.th

กรรมการสภา
ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โทร : –
อีเมล์ : –

นายไพซอล อาแว

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โทร : 088-163-9999
อีเมล์ : –

กรรมการสภา ประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
โทร : 081-959-0164
อีเมล์ :
Yanyoung.S@pnu.ac.th

อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่อวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
โทร : 081-798-4792
อีเมล์ :
Surasit.Ch@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช กมลเปรม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
โทร : 073-709030 ต่อ 3
310
อีเมล์ : Bongkot.K@pnu.ac.th

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม สุขจันทร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

โทร : –
อีเมล์ : –

กรรมการสภา ประเภทผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์สับรี มะนอ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์
โทร : –
อีเมล์ : –

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันอิมรอน แวปา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์
โทร : –
อีเมล์ : –

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี ตูเล๊ะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์
โทร : –
อีเมล์ : –

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย แก้วหนูนวล

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โทร : 0637930178
อีเมล์ : Wanchai.K@pnu.ac.th

Anupama
hentai small breasts flamehentai.com sister hypnosis
tamil olu videos havazona.info nepali sex video movie
mama bhanji sex stories beemtube.org hindi porn moves
fakings.com swingersporntrends.com www.ass4all.com
نيك محجبات مترجم tropsha.com فيديو سكس حصان
hentai my dog my master hentaitop.org legend of the legendary heroes hentai
jayson gainza onlineteleserye.net smni quiboloy
tubidy.in redwap.sex kalporn indian
orn hub indianpornxvideos.net navel sex images
nude indian sex pornswille.com xnx tamil sex
www local sex video slutswile.com odiadesisex
meri chunar udd jaye sumoporn.mobi www.video9.in hindi a to z
anushka xxx videos pornpakistani.com xxx hindi blue film
vijayalakshmi sex pornstarslist.info kamukta,com
xxx3tube porncorntube.com xxx tamil vedio