Public Relations

งานประชาสัมพันธ์

“เราจะเป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสารองค์กร ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย”

นางอลิสา มะเซ็ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


บริการหน่วยงาน

เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบเพื่อการก้าวเข้าสู่ มหาวิทยาลัยแห่งการบริการอย่างแท้จริง

ระบบใช้บริการงานประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม


คำอธิบาย

ต้องเป็นกิจกรรมใหญ่ และต้องติดต่อประสานงานด้วยวาจาเพื่อคุยงานกันก่อน


ค่าดำเนินการ

สำหรับบริการทำสกู๊ป จะมีค่าดำเนินการ 2000 บาท


ค่าดำเนินการ

สำหรับนักข่าวท้องถิ่น ต้องให้ค่าตอบแทน สำนักข่าวละ 300 บาท


ค่าดำเนินการ

สำหรับพิธีกร/ผู้ดำเนินการ หากกิจกรรมนั้นใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงหรือนอกเวลาราชการ ทางผู้จัดต้องมีค่าตอบแทนให้ด้วย


การดำเนินการ

กรุณา เตรียมรายละเอียดดังนี้
1.ชื่อโครงการ
2.ห้องที่จัด
3.วัน เวลา ที่จัด
4.โลโก้ งาน หรือ โลโก้ หน่วยงาน ถ้ามี
ส่งข้อมูลผ่านเมล pr@pnu.ac.th


เมื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการให้ ภายใน 8 ชั่วโมง

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการขอใช้บริการได้ที่

ผลการประเมินความพึงพอใจ

การให้บริการด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

บุคลากรงานประสัมพันธ์

ทีมงานทุกท่านพร้อมให้บริการด้านการ PR สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป พร้อมประสานงานและอำนวยความสะดวกในการบริการข้อมูลและการติดต่อสอบถาม

คำถามที่พบบ่อย

เราได้รวบรวมคำถามที่มีการถามเกี่ยวกับการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ไว้ที่นี่แล้ว

 1. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 2. เมื่อส่งแบบคำขอแล้ว กรุณาไปเช็คเมลของท่านเพื่อปริ้นใบคำขอ
 3. หากไม่มีเมลตอบกลับ ให้ไปดูในจดหมายขยะ
 4. จากนั้นลงลายมือชื่อแล้วนำส่งมายังงานประชาสัมพันธ์
 5. หากเป็นกิจกรรมที่ใหญ่หรือมีบุคคลภายนอกร่วมด้วย กรุณาประสานงานประชาสัมพันธ์ด้วยวาจาอีกครั้ง เพื่อคุยงาน

ในส่วนนี้ทางประชาสัมพันธ์มีช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารดังนี้

 1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 2. Facebook fanpage 
 3. Instagram 
 4. Youtube 
 5. จอ LED
 6. TV สำนักงานอธิการบดี
 7. สถานีวิทยุ 92.25

เพื่อการดำเนินงานที่สะดวกและรวดเร็วหากมีไฟล์งานเรียบร้อย สามารถส่งตรงได้ที่ อีเมล pr@pnu.ac.th

ผู้ดูแลหลักคือ คุณนิรุตน์ พรหมพูล 0902247555 E-mail : nirut.p@pnu.ac.th

ข้อกำหนดในการไลฟ์สด

 1. ต้องเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ หรือมีผู้คนเข้าร่วมมากกว่า 50 คนขึ้นไป
 2. หรือเป็นกิจกรรมที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม
 3. หรือเป็นกิจกรรมที่เป็นภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย
 4. เมื่อกรอกลงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่องานประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเองอีกครั้ง เพื่อคุยการดำเนินการต่อไป
 5. ผู้ปฎิบัติงานดังนี้
  • ตากล้องประจำจุดๆละ 1 ท่าน
  • สวิชเชอร์ 1 ท่าน
  • สารสนเทศ 1 ท่าน
  • ผู้ประสาน 1 ท่าน

ผู้ดูแลหลักคือ คุณซูลกีพลี เล๊าะแลบา 0850795548 E-mail : sulkifle.l@pnu.ac.th

การให้บริการงานประชาสัมพันธ์ในส่วนขอ บริการบันทึกภาพ/วิดีโอนั้น มีรายละเอียดดังนี้

 1. บริการบันทึกภาพ
  • กิจกรรมทั่วไป PR จะเตรียมช่างภาพไว้ 1 ท่าน
  • กิจกรรมใหญ่ จะเตรียมช่างภาพไว้ 1 ท่าน ผู้ช่วยช่างภาพ 1 ท่าน
 2. บริการบันทึกวิดีโอ
  • กิจกรรมทั่วไป จะเตรียมช่างภาพไว้ 1 ท่าน ผู้ช่วย 1 ท่าน
  • กิจกรรมใหญ่ จะเตรียมช่างภาพไว้ 2 ท่าน ผู้ช่วย 1 ท่าน
 3. บริการทำสกู๊ป
  • สคริป 1 ท่าน
  • ช่างภาพ 1 ท่าน
  • ผู้ช่วยช่างภาพ 1 ท่าน
  • เสียง 1 ท่าน

ผู้ดูแลหลักคือ คุณธนาวิทย์ แดงประสิทธิ์ 0850795548 E-mail : tanawit.d@pnu.ac.th

สามารถเลือกได้ทั้งหมด ดังนี้

 • คอมพิวเตอร์ 
 • เครื่องฉาย Projector 
 • เครื่องเสียง 
 • เครื่อง Pointer 
 • Presentation PNU V.Eng 
 • Presentation PNU V.ไทย

ผู้ดูแลหลักคือ คุณสุรเชษฐ์ แซ่ลิ้ม 0894644874 E-mail : surachet.sae@pnu.ac.th

หากท่านต้องการบริการสำนักข่าวท้องถิ่น ต้องมีค่าตอบแทนให้สำนักข่าวละ 300 บาท

ผู้ดูแลหลักคือ คุณมาริณี มูเก็ม 0806365578 E-mail : mareenee@pnu.ac.th

สำหรับพิธีกร/ผู้ดำเนินการ หากกิจกรรมนั้นใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงหรือนอกเวลาราชการ ทางผู้จัดต้องมีค่าตอบแทนให้ด้วย
สามารถเลือกได้ว่าต้องการ พิธีกรชาย/หญิง หรือ พิธีกรคู่ ก็ได้

ผู้ดูแลหลักคือ คุณนิรุตน์ พรหมพูล 0902247555 E-mail : nirut.p@pnu.ac.th

เมื่อเลือก ขนาดไวนิลแล้ว ต้องแนบเอกสารดังนี้

 • หนังสือขออนุมัติจัดทำไวนิล
 • ข้อความในการจัดทำไวนิล

ผู้ดูแลหลักคือ คุณธนพงษ์ ดอฆอ 0813798180 E-mail : thanapong.d@pnu.ac.th

เมื่อเลือกบริการออกแบบ Art Work หลังจากนั้นกรุณาเลือกขนาดของงานที่ต้องการ

 • นำเสนอ 1980*1080 
 • โซเชียลมีเดีย (Instagram Facebook TikTok Youtube)
 • งานพิมพ์ (โปสเตอร์ ใบปลิว โปสการ์ด นามบัตร จดหมายข่าว บัตรเชิญ)
 • สำนักงาน (เอกสาร A5 เอกสาร A4 เอกสาร A3)
 • อื่นๆ (กรุณาระบุขนาดของงาน)

จากนั้นดำเนินการตามนี้

กรุณา เตรียมรายละเอียดดังนี้
1.ชื่อโครงการ
2.ห้องที่จัด
3.วัน เวลา ที่จัด
4.โลโก้ งาน หรือ โลโก้ หน่วยงาน ถ้ามี
ส่งข้อมูลผ่านเมล pr@pnu.ac.th

ผู้ดูแลหลักคือ คุณนัสราน แวหลง 0956212658 E-mail : nasran.w@pnu.ac.th

ระบบจองห้องสำนักงาน https://www.pnu.ac.th/roomservice/

 • กรอกรายละเอียด
 • ส่งข้อมูลเข้าระบบ
 • ผู้เข้าใช้ประเมินความพึงพอใจ
 • แอดมินตรวจสอบและนำส่งเข้าระบบอนุมัติและมอบหมายงาน
 • ป้อนลงปฎิทินการจองห้อง

ระบบขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ https://www.pnu.ac.th/pr_service_system/

 • กรอกรายละเอียดการขอใช้
 • ส่งข้อมูลเข้าระบบ
 • ผู้เข้าใช้ประเมินความพึงพอใจ
 • แอดมินตรวจสอบและนำส่งเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร
 • หัวหน้างานอนุมัติการขอใช้บริการและมอบหมายงาน
 • แอดมินป้อนลงปฎิทินกิจกรรมPR

ผู้ดูแลหลักคือ คุณอันธิกา ดอฆอ 0996078612 E-mail : unthika.d@pnu.ac.th

ติดต่อเรา

ที่ทำงาน

ออฟฟิศที่เป็นแรงบันดาลใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ดี นี่จึงเป็นสาเหตุว่า บรรยากาศที่เราพบเจอทุกวันจากที่ทำงาน นั้นสำคัญขนาดไหน

ฝ่ายธุรการ
คุณรอมมีซี

โทร 0828291121
rommisi.w@pnu.ac.th


หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
คุณนิรุตน์

โทร 0902247555
nirut.p@pnu.ac.th


ฝ่ายพัสดุ/การเงิน
คุณธนพงษ์

โทร 0813798180
thanapong.d@pnu.ac.th

ฝ่ายข่าวและภาพ
คุณธนาวิทย์

โทร 0850795548
tanawit.d@pnu.ac.th


ฝ่ายเทคนิค
คุณสุรเชษฐ์

โทร 0894644874
surachet.sae@pnu.ac.th


ฝ่ายประสานงาน
คุณมาริณี

โทร 0806365578
mareenee.m@pnu.ac.th

PR Office

สำนักงานอธิการบดี 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
จันทร์ – ศุกร์, 8:30 – 16:30 น.
โทร 073 709 030 ต่อ 1105 Email : pr@pnu.ac.th

คุณอลิสา มะเซ็ง

ผู้อำนวยกองพัฒนานักศึกษา
โทร 0910466125
Email : alisa.m@pnu.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เว็บไซต์

ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงเว้บไซต์ให้เป้นไปตามการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐด้านคุณภาพเว็บไซต์ของหน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์

สถานีวิทยุ

บริหารจัดการสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้องและทั่วถึง สอดรับกับความต้องการของชุมชนและสังคม

ฟังวิทยุออนไลน์

U2T Narathiwat Shop

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบล โดยนโยบายกระทรวง อว. เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

รายละเอียด


ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการติดต่อหรือ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สามารถกรอกข้อมูลผ่านทางฟอร์มนี้ได้

Contact PNURadio

ท่านสามารถดู

สถิติการให้บริการประจำปี