ตราสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย


มีลักษณะเป็นตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย
อักษรพระนาม “ก.ว.” สีฟ้าน้ำทะเล ภายในตรา จุลมงกุฎ สีทอง
และมีแพรแถบสีขาวขอบสีทองรองรับอยู่เบื้องล่างพร้อมอักษร
คำว่า “มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” สีฟ้าน้ำทะเล ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์

สีประจำมหาวิทยาลัย


สีทอง
หมายถึง ความมีบารมี ความเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียง

สีฟ้าน้ำทะเล หรือ สีฟ้าอมเขียว
เป็นสีประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


ต้นไม้และดอกไม้
ประจำมหาวิทยาลัย


ดอกพิกุล สีขาวนวลเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ เปรียบประดุจความดี ความงามของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กลีบดอกเป็นจักร เปรียบประดุจความแหลมคมของปัญญา กลิ่นหอมกรุ่น เปรียบได้กับความดีงามที่ไม่มีวันจาง แม้เมื่อร่วงจากต้นลงสู่พื้นหรือไปอยู่ ณ ที่ใด ก็ยังคงความดีงามอยู่ตลอดกาล
ต้นพิกุล เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของภาคใต้ภาษามลายูเรียกว่า ตันหยง ถือเป็นต้นไม้มงคล ซึ่งชื่อมงคลนี้เป็นชื่อของภูเขาอันเป็นที่ตั้งของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ มีชื่อว่า “ภูเขาตันหยง”