สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1) มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (Main Campus) ค่ะ
2) สมัครออนไลน์ที่ https://admission.pnu.ac.th

ที่ มนร. มีหลายระดับค่ะ ไม่ว่าจะเป็น ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท
น้องๆ สามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้ค่ะ https://www.pnu.ac.th/admission-pnu/

เปิดรับด้วยกัน 5 รอบ
1.รอบเด็กดีมีคุณธรรม (ไม่ต้องสอบ)
2.รอบ Portfolio
3.รอบ Quota
4.รอบ Admission 1,2
5.รอบ รับตรงอิสระ

ขออวดก่อนว่าที่นี่มีทุนดีๆ ให้เยอะมากกก ไม่ว่าจะเป็นความถนัดแบบไหน ที่นี่จัดให้ค่ะ ดูทุนทั้งหมดได้ ที่นี่ เลย

1.ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ
2.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด ถ้ายังไม่ได้ให้ขอหนังสือรับรองความประพฤติ 1 ชุด
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

ถ้าน้องๆ อยากจะกู้เรียน ตอนสมัครเรียนครั้งให้ติดต่อ กองทุนกู้ยืมนักศึกษาได้เลยค่ะ ตั้งอยู่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา (คุณกีเร๊าะ อาลี) หรือ FB https://www.facebook.com/studentloanpnu

มีค่ะ แต่สำหรับนักศึกษาหญิงเท่านั้น
ดูรายละเอียดได้ตามนี้ค่ะ
https://www.pnu.ac.th/dormitory/

สำหรับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรที่มีผู้สมัครเยอะมากที่สุด
อันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์
อันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์
อันดับ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
อันดับ 4 คณะวิทยาการจัดการ
อันดับ 5 คณะศิลปศาสตร์

มนร. เป็นมหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมถูกที่สุดในประเทศนะคะ
อัตราค่าเทอมระดับปริญญาตรี ดังนี้
1.คณะแพทยศาสตร์ 28,000 บาท
2.คณะพยาบาลศาสตร์ 22,000 บาท
3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14,000 บาท
4.คณะเกษตรศาสตร์ 12,000 บาท
4.คณะอื่นๆ 11,000 บาท

ไม่ได้ค่ะ ต้องเรียนใหม่หมด