มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีอาคารหอพักนักศึกษา
เพื่อให้บริการที่พักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความพร้อมหรือไม่สะดวกในการเดินทาง
มียามรักษาการณ์และแม่บ้านประจำหอพักเพื่อความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และนักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

หอพักนักศึกษามีด้วยกันทั้งสิ้น 3 อาคาร
หอพักเปลื้องประสิทธิ์ (สำหรับนักศึกษาแพทย์)
หอพักบินระหีม
หอพักสุรวัลลภ

มีบริการดังนี้

1.กล้องวงจรปิด
2.ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
3.เข้า-ออกหอพักด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ
4.เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
5.ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์
6.Wi-Fi
7.ร้านค้าบริเวณหอพัก

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหอพักเปลื้องประสิทธิ์
 • ประเภทหอพักหญิง
 • ที่ตั้ง หอพักเปลื้องประสิทธิ์ เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

ข้อมูลหอพัก

 • ประเภทอาคาร พักอาศัยสาธารณะ ความสูง 4 ชั้น
 • จำนวนห้องพัก 128 รับผู้เข้าพักได้ทั้งหมด 256 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • ห้องพักปรับอากาศทุกห้อง
  • มีเตียง ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้
  • จำนวนคนพักต่อห้อง 2 คน
  • ห้องน้ำภายใน
  • การชำระเงินคนละ 4,000 บาท/เทอม
  • ค่าประกันความเสียหาย 1,000 บาท/คน/เทอม
  • การชำระค่าน้ำประปา ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 24 บาท
  • การชำระค่าไฟฟ้า ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 6 บาท
  • สามารถจอดรถยนต์ได้ จำนวน 10 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 50 คัน

ภาพสถานที่

แผนที่

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหอพักบินระหีม
 • ประเภทหอพักหญิง
 • ที่ตั้ง หอพักบินระหีม เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

ข้อมูลหอพัก

 • ประเภทอาคาร พักอาศัยสาธารณะ ความสูง 4 ชั้น
 • จำนวนห้องพัก 128 ห้อง รับผู้เข้าพักได้ทั้งหมด 512 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • ไม่มีแอร์ ไม่มีพัดลม
  • มีบริการเตียง ที่นอน ตู้ โต๊ะ เก้าอี้
  • จำนวนคนพักต่อห้อง 2 คน หรือ 4 คน
  • ห้องน้ำภายใน
  • การชำระเงิน
   • พัก 2 คนคนละ 4,000 บาท/เทอม
   • พัก 4 คนคนละ 2,000 บาท/เทอม
  • ค่าประกันความเสียหาย 1,000 บาท/คน/เทอม
  • การชำระค่าน้ำประปา ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 24 บาท
  • การชำระค่าไฟฟ้า ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 6 บาท
  • สามารถจอดรถยนต์ได้ จำนวน 10 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 50 คัน

ภาพสถานที่

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหอพักสุรวัลลภ
 • ประเภทหอพักหญิง
 • ที่ตั้ง หอพักสุรวัลลภ เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

ข้อมูลหอพัก

 • ประเภทอาคาร พักอาศัยสาธารณะ ความสูง 4 ชั้น
 • จำนวนห้องพัก 128 ห้อง รับผู้เข้าพักได้ทั้งหมด 512 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • ไม่มีแอร์ ไม่มีพัดลม
  • มีบริการเตียง ที่นอน ตู้ โต๊ะ เก้าอี้
  • จำนวนคนพักต่อห้อง 2 คน หรือ 4 คน
  • ห้องน้ำภายใน
  • การชำระเงิน
   • พัก 2 คนคนละ 4,000 บาท/เทอม
   • พัก 4 คนคนละ 2,000 บาท/เทอม
  • ค่าประกันความเสียหาย 1,000 บาท/คน/เทอม
  • การชำระค่าน้ำประปา ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 24 บาท
  • การชำระค่าไฟฟ้า ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 6 บาท
  • สามารถจอดรถยนต์ได้ จำนวน 10 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 50 คัน

ภาพสถานที่

ระบบการจองหอพักหลักฐานประกอบการทำสัญญา

 • สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 2 ฉบับ
 • รูปถ่ายชุดนักศึกษา มนร. ขนาด 1 นิ้ว 4 รูป

ต้องเตรียมหลักฐานมาให้ครบจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้

ที่อยู่

Office : กองพัฒนานักศึกษา

Under : อาคารสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ชั้น 1

Address : 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

Phone :0 7370-9030 ต่อ 3510, 3514

Page Facebook : กองพัฒนานักศึกษา

Open hours : Mon – Sun: 8.30 AM to 4.30 PM

Address

ระบบแจ้งซ่อมหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ

เวลาปฏิบัติงานช่วง วันจันทร์ – วันเสาร์
ไม่รวมวันหยุดนักขัดฤกษ์
(รอบเช้า) เวลา 08.30 – 12.00 น (รอบบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น