การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร ระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนสําคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ ต่อไป

ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาทำความร่วมมือ

1
University of Baguioด้านการศึกษาและภาษาอังกฤษ08-05-254907-05-25545 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1Kunming University of Science and Technology, Chainaด้านศึกษาและวัฒนธรรม30-06-255029-06-25555 ปี
2Benguet State University, Philippinesด้านการเกษตร30-07-255029-07-25555 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1Al-Azhar Universityด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะด้านศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ21-07-255120-07-25565 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1Universiti Utara Malaysia (UUM)ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา16-11-255215-11-25553 ปี

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1Rosenheim University of Applied Sciences and Bavarian Thai Academic Cooperation Center for Student Exchange Programด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา26-03-255625-03-25615 ปี
2Rosenheim University of Applied Sciences และ Bavarian Thai Academic Cooperation Center for Academic Exchange and Cooperationด้านความร่วมมือทางการศึกษา26-03-255625-03-25615 ปี
3Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciencesด้านความร่วมมือทางการเกษตร27-03-255626-03-25615 ปี
4Sharif Hadayatiullah State Islamic Universityด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา06-04-255605-04-25593 ปี
5The Sultan Ismail Petra International Islamic College (KIAS) Malaysiaด้านความร่วมมือและส่งเสริมการศึกษา05-09-255604-09-25615 ปี
6Dali University, Chainaด้านความร่วมมือและส่งเสริมการศึกษา08-11-255607-11-25593 ปี
7University of Muhammadiyah Gresikด้านความร่วมมือและส่งเสริมการศึกษา26-12-255625-12-25615 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1Cricket Association of Thailand (CAT) and Malay Cricket Association of Malaysiaด้านการกีฬาคริกเก็ต29-01-255728-01-25625 ปี
2The Board of Trutstees of the University of Illinois, USAด้านการแพทย์ในชนบท12-05-255711-05-25625 ปี
3International Islamic University of Malaysia (IIUM or UIAM)ด้านแลกเปลี่ยนการศึกษาและวิชาการ14-08-255713-08-25625 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1University Sains Malaysia (USM)ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร25-08-255824-08-25613 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1University of Malayaด้านความร่วมมือทางวิชาการ13-06-255912-06-25645 ปี
2Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM-NUM)ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรและนักศึกษา14-06-255913-06-25645 ปี
3Banking University Ho Chi Minh City, Vietnamวิชาการและวัฒนธรรมในด้านการศึกษาและการวิจัย29-07-255928-07-25645 ปี
4Universiti Malaysia Keiantanด้านวิชาการและการวิจัย29-07-255928-07-25623 ปี
5San Beda College, Philippinesด้านวิชาการและการวิจัย29-07-255928-07-25645 ปี
6Asean Learning Networkการเป็นสมาชิกเครือข่ายการเรียนรู้อาเซียน29-07-255928-07-25645 ปี
7University Utara Malaysia (UUM)ด้านวิชาการและการวิจัย30-08-255929-08-25623 ปี
8Dali University, Chinaด้านวิชาการและการวิจัย07-11-255906-11-25645 ปี
9INSANIAH University College, Malaysiaด้านวิชาการและการวิจัย23-11-255922-11-25623 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1Mohammadiyah University of Tangerang, Indonesiaการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย16-01-2560ไม่ระบุ
2Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam (UNISSA)การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย28-03-256027-03-25655 ปี
3The University of Bengkulu (UNIB)การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและพัฒนาหลักสูตร28-07-2560ไม่ระบุ
4Jenderal Soedirman Universityความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ31-07-256030-07-25655 ปี
5Universiti Teknologi Petronasความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ30-08-256029-08-25655 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UNiKL)การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย07-03-256106-03-25632 ปี
2Arava International Center for Agriculture Training (AICAT), Israel *(The Project of International Cooperative Education in Argiculture)ความร่วมมือทางด้านการเกษตร09-05-2561ไม่ระบุ
3Guangxi Normal Universityการแลกเปลี่ยนและพัฒนาวิชาการ26-06-256125-06-25665 ปี
4Universiti Sains Malaysiaการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการสร้างเครือข่าย10-12-25619-12-25665 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1DRB-HICOM University of Automative Malaysiaการพัฒนาทางการวิชาการและวิจัย21-02-256220-02-25642 ปี
2Universiti Teknologi Maraการพัฒนาทางการวิชาการและวิจัย02-04-256201-04-25642 ปี
3Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu’Adzam Shahการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ25-06-256224-06-25675 ปี
4Tati Universityการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ07-11-256206-11-25675 ปี
5Universiti Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia, UKM-NUM)การพัฒนาทางการวิชาการและวิจัย28-11-256227-11-25675 ปี
6The Medical College of Wisconsin, INC. Green Bay USAความร่วมมือทางการศึกษาและการแพทย์06-12-256205-12-25675 ปี
7Universiti Malaysia Kelantanการพัฒนาทางการวิชาการและวิจัย12-12-256211-12-25653 ปี
8Institut Agama Islam Negeri Ponorogoการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือองค์กร13-12-256212-12-25675 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือ
1 Universiti Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย การศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก 30-07-2563 29-07-2566 3 ปี
2 Kolej Universiti Islam AntaraBangsa Selagnor, Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน 23-12-2563 22-12-2568 5 ปี
3 Kansai University ประเทศญี่ปุ่น ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 21-02-2563 20-02-2566 3 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือ
1 City University ประเทศมาเลเซีย วิชาการ 03-12-2564 02-12-2569 5 ปี
2 Mega Jati Consult SDN BHD ประเทศมาเลเซีย ด้านระบบรางและการโยธา ส่งนักศึกษาฝึกงาน 25-11-2564 24-11-2567 3 ปี
3 Tianjin Railway Technical and Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านระบบราง 23-11-2564 22-11-2567 3 ปี
4 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (ประเทศอินโดนีเซีย) ด้านวิชาการ 05-10-2564 04-10-2569 5 ปี
5 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ประเทศมาเลเซีย พิธีลงนามต่อบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 07-05-2564 06-05-2567 3 ปี
6 Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. ประเทศมาเลเซีย การพัฒนาทางวิชาการและวิจัย 18-02-2564 17-02-2569 5 ปี
7 Asian Business Aviation Association ประเทศฮ่องกง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน 08-01-2564 07-01-2566 2 ปี
8 FHD University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 24-06-2564 23-06-2566 2 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือ
1 Universitas Jenderal Soedirman ประเทศอินโดนีเซีย ด้านวิชาการ 29-11-2565 28-11-2570 5 ปี
2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas ประเทศอินโดนีเซีย ด้านวิชาการ 31-08-2565 30-08-2568 3 ปี
3 Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย ด้านวิชาการ 29-08-2565 28-08-2570 5 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือ
1
2 Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย ต่ออายุการพัฒนาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 17-03-2566 16-03-2571 5 ปี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ Mou (ต่ออายุ) ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย
PNU Channel | ข่าวสาร | ข่าวเด่น | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2566 | วิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ Mou (ต่ออายุ) ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนาม MOU (Extension) กับ Universitas Jenderal Soedirman ประเทศอินโดนีเซีย
ข่าวสาร | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2565 | วิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนาม MOU (Extension) กับ Universitas Jenderal Soedirman ประเทศอินโดนีเซีย
MOU ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas ประเทศอินโดนีเซีย (Online)
ข่าวสาร | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2565 | วิเทศสัมพันธ์
MOU ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas ประเทศอินโดนีเซีย (Online)
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนาม MOA กับ School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย มุ่งหวังเป็นเครือข่ายการพัฒนา ทั้งในด้านวิชาการ/ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ข่าวสาร | ข่าวเด่น | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2565 | วิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนาม MOA กับ School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย มุ่งหวังเป็นเครือข่ายการพัฒนา ทั้งในด้านวิชาการ/ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับ CITY UNIVERSITY ประเทศมาเลเซีย
ข่าวสาร | ข่าวเด่น | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2564 | วิเทศสัมพันธ์
พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับ CITY UNIVERSITY ประเทศมาเลเซีย
พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ MEGA JATI CONSULT SDN BHD ประเทศมาเลเซีย
ข่าวสาร | ข่าวเด่น | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2564 | วิเทศสัมพันธ์
พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ MEGA JATI CONSULT SDN BHD ประเทศมาเลเซีย
Anupama
hentai small breasts flamehentai.com sister hypnosis
tamil olu videos havazona.info nepali sex video movie
mama bhanji sex stories beemtube.org hindi porn moves
fakings.com swingersporntrends.com www.ass4all.com
نيك محجبات مترجم tropsha.com فيديو سكس حصان
hentai my dog my master hentaitop.org legend of the legendary heroes hentai
jayson gainza onlineteleserye.net smni quiboloy
tubidy.in redwap.sex kalporn indian
orn hub indianpornxvideos.net navel sex images
nude indian sex pornswille.com xnx tamil sex
www local sex video slutswile.com odiadesisex
meri chunar udd jaye sumoporn.mobi www.video9.in hindi a to z
anushka xxx videos pornpakistani.com xxx hindi blue film
vijayalakshmi sex pornstarslist.info kamukta,com
xxx3tube porncorntube.com xxx tamil vedio