การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร ระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนสําคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ ต่อไป

ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาทำความร่วมมือ

1
University of Baguioด้านการศึกษาและภาษาอังกฤษ08-05-254907-05-25545 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1Kunming University of Science and Technology, Chainaด้านศึกษาและวัฒนธรรม30-06-255029-06-25555 ปี
2Benguet State University, Philippinesด้านการเกษตร30-07-255029-07-25555 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1Al-Azhar Universityด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะด้านศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ21-07-255120-07-25565 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1Universiti Utara Malaysia (UUM)ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา16-11-255215-11-25553 ปี

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1Rosenheim University of Applied Sciences and Bavarian Thai Academic Cooperation Center for Student Exchange Programด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา26-03-255625-03-25615 ปี
2Rosenheim University of Applied Sciences และ Bavarian Thai Academic Cooperation Center for Academic Exchange and Cooperationด้านความร่วมมือทางการศึกษา26-03-255625-03-25615 ปี
3Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciencesด้านความร่วมมือทางการเกษตร27-03-255626-03-25615 ปี
4Sharif Hadayatiullah State Islamic Universityด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา06-04-255605-04-25593 ปี
5The Sultan Ismail Petra International Islamic College (KIAS) Malaysiaด้านความร่วมมือและส่งเสริมการศึกษา05-09-255604-09-25615 ปี
6Dali University, Chainaด้านความร่วมมือและส่งเสริมการศึกษา08-11-255607-11-25593 ปี
7University of Muhammadiyah Gresikด้านความร่วมมือและส่งเสริมการศึกษา26-12-255625-12-25615 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1Cricket Association of Thailand (CAT) and Malay Cricket Association of Malaysiaด้านการกีฬาคริกเก็ต29-01-255728-01-25625 ปี
2The Board of Trutstees of the University of Illinois, USAด้านการแพทย์ในชนบท12-05-255711-05-25625 ปี
3International Islamic University of Malaysia (IIUM or UIAM)ด้านแลกเปลี่ยนการศึกษาและวิชาการ14-08-255713-08-25625 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1University Sains Malaysia (USM)ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร25-08-255824-08-25613 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1University of Malayaด้านความร่วมมือทางวิชาการ13-06-255912-06-25645 ปี
2Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM-NUM)ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรและนักศึกษา14-06-255913-06-25645 ปี
3Banking University Ho Chi Minh City, Vietnamวิชาการและวัฒนธรรมในด้านการศึกษาและการวิจัย29-07-255928-07-25645 ปี
4Universiti Malaysia Keiantanด้านวิชาการและการวิจัย29-07-255928-07-25623 ปี
5San Beda College, Philippinesด้านวิชาการและการวิจัย29-07-255928-07-25645 ปี
6Asean Learning Networkการเป็นสมาชิกเครือข่ายการเรียนรู้อาเซียน29-07-255928-07-25645 ปี
7University Utara Malaysia (UUM)ด้านวิชาการและการวิจัย30-08-255929-08-25623 ปี
8Dali University, Chinaด้านวิชาการและการวิจัย07-11-255906-11-25645 ปี
9INSANIAH University College, Malaysiaด้านวิชาการและการวิจัย23-11-255922-11-25623 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1Mohammadiyah University of Tangerang, Indonesiaการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย16-01-2560ไม่ระบุ
2Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam (UNISSA)การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย28-03-256027-03-25655 ปี
3The University of Bengkulu (UNIB)การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและพัฒนาหลักสูตร28-07-2560ไม่ระบุ
4Jenderal Soedirman Universityความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ31-07-256030-07-25655 ปี
5Universiti Teknologi Petronasความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ30-08-256029-08-25655 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UNiKL)การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย07-03-256106-03-25632 ปี
2Arava International Center for Agriculture Training (AICAT), Israel *(The Project of International Cooperative Education in Argiculture)ความร่วมมือทางด้านการเกษตร09-05-2561ไม่ระบุ
3Guangxi Normal Universityการแลกเปลี่ยนและพัฒนาวิชาการ26-06-256125-06-25665 ปี
4Universiti Sains Malaysiaการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการสร้างเครือข่าย10-12-25619-12-25665 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ
1DRB-HICOM University of Automative Malaysiaการพัฒนาทางการวิชาการและวิจัย21-02-256220-02-25642 ปี
2Universiti Teknologi Maraการพัฒนาทางการวิชาการและวิจัย02-04-256201-04-25642 ปี
3Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu’Adzam Shahการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ25-06-256224-06-25675 ปี
4Tati Universityการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ07-11-256206-11-25675 ปี
5Universiti Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia, UKM-NUM)การพัฒนาทางการวิชาการและวิจัย28-11-256227-11-25675 ปี
6The Medical College of Wisconsin, INC. Green Bay USAความร่วมมือทางการศึกษาและการแพทย์06-12-256205-12-25675 ปี
7Universiti Malaysia Kelantanการพัฒนาทางการวิชาการและวิจัย12-12-256211-12-25653 ปี
8Institut Agama Islam Negeri Ponorogoการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือองค์กร13-12-256212-12-25675 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือ
1 Universiti Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย การศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก 30-07-2563 29-07-2566 3 ปี
2 Kolej Universiti Islam AntaraBangsa Selagnor, Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน 23-12-2563 22-12-2568 5 ปี
3 Kansai University ประเทศญี่ปุ่น ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 21-02-2563 20-02-2566 3 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือ
1 City University ประเทศมาเลเซีย วิชาการ 03-12-2564 02-12-2569 5 ปี
2 Mega Jati Consult SDN BHD ประเทศมาเลเซีย ด้านระบบรางและการโยธา ส่งนักศึกษาฝึกงาน 25-11-2564 24-11-2567 3 ปี
3 Tianjin Railway Technical and Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านระบบราง 23-11-2564 22-11-2567 3 ปี
4 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (ประเทศอินโดนีเซีย) ด้านวิชาการ 05-10-2564 04-10-2569 5 ปี
5 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ประเทศมาเลเซีย พิธีลงนามต่อบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 07-05-2564 06-05-2567 3 ปี
6 Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. ประเทศมาเลเซีย การพัฒนาทางวิชาการและวิจัย 18-02-2564 17-02-2569 5 ปี
7 Asian Business Aviation Association ประเทศฮ่องกง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน 08-01-2564 07-01-2566 2 ปี
8 FHD University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 24-06-2564 23-06-2566 2 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือ
1 Universitas Jenderal Soedirman ประเทศอินโดนีเซีย ด้านวิชาการ 29-11-2565 28-11-2570 5 ปี
2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas ประเทศอินโดนีเซีย ด้านวิชาการ 31-08-2565 30-08-2568 3 ปี
3 Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย ด้านวิชาการ 29-08-2565 28-08-2570 5 ปี
ลำดับหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดความร่วมมือระยะเวลา ที่ทำความร่วมมือ
1
2 Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย ต่ออายุการพัฒนาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 17-03-2566 16-03-2571 5 ปี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือ(MOU) กับ UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya, INDONESIA.
ข่าวเด่น | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2567
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือ(MOU) กับ UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya, INDONESIA.
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ Mou (ต่ออายุ) ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย
PNU Channel | ข่าวสาร | ข่าวเด่น | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2566 | วิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ Mou (ต่ออายุ) ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนาม MOU (Extension) กับ Universitas Jenderal Soedirman ประเทศอินโดนีเซีย
ข่าวสาร | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2565 | วิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนาม MOU (Extension) กับ Universitas Jenderal Soedirman ประเทศอินโดนีเซีย
MOU ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas ประเทศอินโดนีเซีย (Online)
ข่าวสาร | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2565 | วิเทศสัมพันธ์
MOU ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas ประเทศอินโดนีเซีย (Online)
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนาม MOA กับ School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย มุ่งหวังเป็นเครือข่ายการพัฒนา ทั้งในด้านวิชาการ/ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ข่าวสาร | ข่าวเด่น | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2565 | วิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนาม MOA กับ School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย มุ่งหวังเป็นเครือข่ายการพัฒนา ทั้งในด้านวิชาการ/ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับ CITY UNIVERSITY ประเทศมาเลเซีย
ข่าวสาร | ข่าวเด่น | ความร่วมมือต่างประเทศ | ความร่วมมือต่างประเทศ ปี 2564 | วิเทศสัมพันธ์
พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับ CITY UNIVERSITY ประเทศมาเลเซีย