มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ Mou (ต่ออายุ) ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 17 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ Mou (ต่ออายุ) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย ณ โรงแรม Pullman กรุงเทพมหานคร

https://www.youtube.com/watch?v=MhcUnOwIGsw

    SHARE