คุณมีความคิดเห็นอย่างไร

เกี่ยวกับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Rating

ผลการประเมินความพึงพอใจ

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขี้น

ทางทีมงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ต้องขอบคุณที่ท่านที่ได้ให้การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ