มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

STUDENT AFFAIR

ปรัชญา

“นักศึกษาเป็นคนดีและเก่ง

เป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์”

กองพัฒนานักศึกษา

ภารกิจหน่วยงาน

มีหน้าที่ส่งเสริมดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมของนักศึกษา
การให้บริการและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาเป็นการส่งเสริมเติมเต็ม และสนับสนุนให้งานวิชาการดำเนินไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

อาจารย์สุพัตรา เนื้ออ่อน
ปฎิบัติงานในหน้าที่
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

มะห์กลือซง ดาแม
แม่บ้าน

อาตีกะห์ แวมามะ
แม่บ้าน

พรทิพย์ ศรีสอาด
แม่บ้าน

สมหมาย ไชยแดง
แม่บ้าน

นุชนารถ ไชยยาว
แม่บ้าน

จุไรรัตน์ หมวกแดง
แม่บ้าน

อิสมาแอ ยะโก๊ะ
คนสวน

จิตติมา ตันพานิชย์
แม่บ้าน

นูรีหย๊ะ มะเด็ง
แม่บ้าน

ผู้บริหาร

3

พนักงาน

8

ลูกจ้างชั่วคราว

5

คนงาน, แม่บ้าน

9

Student Affair

กองพัฒนานักศึกษา

ให้บริการนักศึกษา บุคลากร และประชาชน

ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ปฎิทิน
กองพัฒนานักศึกษา

ท่านสามารถดูปฏิทินการกิจกรรม/การดำเนินงาน
ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..
No event found!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมหรือ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่..

คำถามที่พบบ่อย

เราได้รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum volutpat volutpat pretium. Nulla eu massa rutrum, aliquam eros non, elementum erat. Maecenas vulputate risus id est sodales consequat. Praesent aliquet, enim at ornare placerat, mi turpis egestas elit, quis sodales leo arcu ut ex.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum volutpat volutpat pretium. Nulla eu massa rutrum, aliquam eros non, elementum erat. Maecenas vulputate risus id est sodales consequat. Praesent aliquet, enim at ornare placerat, mi turpis egestas elit, quis sodales leo arcu ut ex.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum volutpat volutpat pretium. Nulla eu massa rutrum, aliquam eros non, elementum erat. Maecenas vulputate risus id est sodales consequat. Praesent aliquet, enim at ornare placerat, mi turpis egestas elit, quis sodales leo arcu ut ex.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum volutpat volutpat pretium. Nulla eu massa rutrum, aliquam eros non, elementum erat. Maecenas vulputate risus id est sodales consequat. Praesent aliquet, enim at ornare placerat, mi turpis egestas elit, quis sodales leo arcu ut ex.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum volutpat volutpat pretium. Nulla eu massa rutrum, aliquam eros non, elementum erat. Maecenas vulputate risus id est sodales consequat. Praesent aliquet, enim at ornare placerat, mi turpis egestas elit, quis sodales leo arcu ut ex.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum volutpat volutpat pretium. Nulla eu massa rutrum, aliquam eros non, elementum erat. Maecenas vulputate risus id est sodales consequat. Praesent aliquet, enim at ornare placerat, mi turpis egestas elit, quis sodales leo arcu ut ex.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum volutpat volutpat pretium. Nulla eu massa rutrum, aliquam eros non, elementum erat. Maecenas vulputate risus id est sodales consequat. Praesent aliquet, enim at ornare placerat, mi turpis egestas elit, quis sodales leo arcu ut ex.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum volutpat volutpat pretium. Nulla eu massa rutrum, aliquam eros non, elementum erat. Maecenas vulputate risus id est sodales consequat. Praesent aliquet, enim at ornare placerat, mi turpis egestas elit, quis sodales leo arcu ut ex.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum volutpat volutpat pretium. Nulla eu massa rutrum, aliquam eros non, elementum erat. Maecenas vulputate risus id est sodales consequat. Praesent aliquet, enim at ornare placerat, mi turpis egestas elit, quis sodales leo arcu ut ex.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum volutpat volutpat pretium. Nulla eu massa rutrum, aliquam eros non, elementum erat. Maecenas vulputate risus id est sodales consequat. Praesent aliquet, enim at ornare placerat, mi turpis egestas elit, quis sodales leo arcu ut ex.

ติดต่อเราได้ที่นี่

กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

ที่อยู่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทรศัพท์ :
E-mail :
Line :
Facebook :