การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ประจำปี 2566
คณะทำงาน

สายตรงอธิการบดี

สื่อสังคมออนไลน์

Q&A

ร้องเรียน

คณะทำงาน


ข่าวสารและกิจกรรม

ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และมาตรฐานทางจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และมาตรฐานทางจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดรายการวิทยุผ่านทางสถานีวิทยุ PNU RADIO 92.25 FM มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดรายการวิทยุผ่านทางสถานีวิทยุ PNU RADIO 92.25 FM มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มนร.สร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
มนร.สร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร


มีทั้งหมด 1 รายการ

โครงสร้างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link : https://www.pnu.ac.th/structure-th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกเมนู “การบริหารงาน”
 • เลือกเมนู “โครงสร้างการบริหารงาน

มีทั้งหมด 1 รายการ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link : https://www.pnu.ac.th/executive/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกเมนู “การบริหารงาน”
 • เลือกเมนู “คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย”

มีทั้งหมด 1 รายการ

อำนาจหน้าที่

Link : https://www.pnu.ac.th/authority-th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกเมนู “อำนาจหน้าที่
 • มีรายละเอียดอำนาจหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนด

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

Link : แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2565-2569.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือกเมนู”กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ”
 • ไปที่ “แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565-2569
 • คลิกดูรายละเอียด

มีทั้งหมด 4 รายการ

ติดต่อมหาวิทยาลัย

Link : https://www.pnu.ac.th/address/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย  www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ติดต่อ มนร.”
 • ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/PNU Webmail/แผนที่มหาวิทยาลัย

แผนที่มหาวิทยาลัย

Link : https://www.pnu.ac.th/map/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย  www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ติดต่อ มนร.”
 • เลือก “ที่อยู่
 • จะปรากฎที่อยู่ Princess of Naradhiwas University
 • เลือก View larger map
 • จะปรากฎแผนที่ ใน Google Map
 • สามารถเลือก Directions เพื่อนำทางได้

ข้อมูลติดต่อหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ

Link : https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงด้านล่างสุด ซ้ายมือ จะเจอแถบสีดำ
 • จะมีข้อมูลแสดงแผนที่มหาวิทยาลัยฯ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail

แพลตฟอร์มดิจิทัล

Link : https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างสุด แถบสีน้ำเงิน จะมีสัญลักษณ์ ดังนี้
 • Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Line

มีทั้งหมด 1 รายการ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย

Link : https://www.pnu.ac.th/related-laws-th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับ มนร.”
 • เลือกที่ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
 • จะมีการแบ่งตามปี และมีการแยกหมวดหมู่ ท่านสามารถเลือกได้ เช่น
 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/พระราชบัญญัติ/ประกาศราชกิจจานุเบกษา/ประกาศมหาวิทยาลัย

มีทั้งหมด 7 รายการ

ข่าว มนร. PNU NEWS

Link : https://www.pnu.ac.th

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่กลางจอ ตรงหมวดเนื้อหา “ข่าว มนร.PNU NEWS”
 • จะมีหมวดต่างๆ ให้เลือกอ่าน
 • หมวดข่าวสารและกิจกรรม/หมวดสมัครงาน/หมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/หมวด PNU Channel
 • หรือเลือกที่ “อ่านข่าวทั้งหมด” จะมีรายละเอียดข่าวสารต่างๆ โดยสามารถอ่านเป็นหมวดไว้ด้านบน

ข่าวสารและกิจกรรม

Link : https://www.pnu.ac.th/category/news-th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือกที่ “ข่าว มนร.”
 • มีรายละเอียดข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดที่นี่

PNU E – Book

Link : https://www.pnu.ac.th/pr-e-book/#66

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือกที่ “PNU E – Book ”
 • ท่านสามารถเลือก ปี พ.ศ. เพื่อดูเอกสาร
 • หรือหากอยากดูเอกสารทั้งหมด สามารถเลือกปุ่ม E-Book ทั้งหมด
 • ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการแจกให้กับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

MORENARA NEWS

Link : https://www.pnu.ac.th/morenara-news/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือกที่ MORENARA  NEWS
 • เป็นจดหมายข่าวที่สำคัญ

มนร.ในสื่อ

Link : https://www.pnu.ac.th/pnu-news-agency/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือกที่ มนร.ในสื่อ
 • เป็นแหล่งสำหรับการรวบรวมข่าวสารของ มหาวิทยาลัยฯ จากสื่อต่างๆ ทั่วโลก

PNU RADIO

Link : https://www.pnu.ac.th/pnu-radio-online/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่กลางจอ ตรงหมวดเนื้อหา “ข่าว มนร.PNU NEWS”
 • เลือกหมวด PNU RADIO เพื่อฟังวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • เลือกที่ Logo PNU Radio จะนำเข้าไปยังหน้าสถานีวิทยุ

PNU CHANNEL

Link : PNU CHANNEL – มนร.

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือก PNU CHANNEL
 • จะปรากฎคลิป/วีดิโอ/พรีเซ็นต์ ในกิจกรรมต่างๆ

มีทั้งหมด 2 รายการ

Q & A

Link : https://www.pnu.ac.th/disqus-pnu/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดจอ เลือกหัวข้อ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
 • เลือก “Q&A”

กล่องข้อความถาม – ตอบ

Link : https://www.pnu.ac.th

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยสามารถถามตอบ
 • จากช่อง Chat Facebook ในมุมขวาหน้าเว็บไซต์
 • โดยสามารถ แชทกับเพจมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้

มีทั้งหมด 6 รายการ

Facebook มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | Khok Khian | Facebook

รายละเอียด 


Line

Link : PNU | LINE VOOM

รายละเอียด 


Instagram

Link : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (@pr.pnu) • รูปและวิดีโอ Instagram

รายละเอียด 

 • จากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย “https://www.pnu.ac.th/
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดจอ
 • เลือกสัญลักษณ์ IG  ไอคอนสีชมพู
 • จะปรากฎเว็บไซต์ https://www.instagram.com/pr.pnu/

Youtube

Link : PNU : Princess of Naradhiwas University – YouTube

รายละเอียด 

 • จากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย “https://www.pnu.ac.th/
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดจอ
 • เลือกสัญลักษณ์ YouTube  ไอคอนสีแดง
 • จะปรากฎเว็บไซต์ https://www.youtube.com/user/pnuradionara

Twitter

Link : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (@pr_pnu). / ทวิตเตอร์ (twitter.com)

รายละเอียด 

 • จากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย “https://www.pnu.ac.th/
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดจอ
 • เลือกสัญลักษณ์ Twitter  ไอคอนรูปนกสีฟ้า
 • จะปรากฎเว็บไซต์ https://twitter.com/pr_pnu

Tiktok

Link : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (@pr.pnu) | TikTok

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 2 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/ข้อ-10.pdf

รายละเอียด


คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/คู่มือ-ข้อ-10.pdf

รายละเอียด

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างเลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
 • เลือก “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
 • เลือกที่ “คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนปฎิบัติราชการประจำปี

Link : แผนปฏิบัติราชการ-ปี66.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • ไปที่ “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “แผนปฎิบัติราชการประจำปี”
 • เลือก “2566”
 • เลือก แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2566

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลการปฏิบัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

Link : รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี-2566-รอบ-6-เดือน.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 2 รายการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Link : รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • ไปที่ “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “แผนปฎิบัติราชการประจำปี”
 • เลือก “2566”
 • เลือก  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เล่มรายงานประจำปี E-Book

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/รายงานประจำปี-2565_compressed.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือก “PNU E-Book”
 • เลือก “ปี 2566”
 • เลือก “รายงานประจำปี 2565

มีทั้งหมด 5 รายการ

คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/คู่มือการปฏิบัติงาน-ประชาสัมพันธ์-2.pdf

รายละเอียด 


คู่มือการปฎิบัติงานการจัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ

Link : คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมสภาวิชาการ-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์..pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรและบุคคล”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลื่อนไปที่ “คู่มือ/งานวิจัยและงานวิเคราะห์”
 • เลือก “คู่มือ”
 • เลือก “คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์”

คู่มือปฏิบัติงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Link : คู่มือปฏิบัติงานหลักสูตร.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรและบุคคล”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลื่อนไปที่ “คู่มือ/งานวิจัยและงานวิเคราะห์”
 • เลือก “คู่มือ”
 • เลือก “คู่มือปฏิบัติงาน งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย”

คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Link : คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทาง-วิชาการ-มนร.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรและบุคคล”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลื่อนไปที่ “คู่มือ/งานวิจัยและงานวิเคราะห์”
 • เลือก “คู่มือ”
 • เลือก “คู่มือการกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ”

คู่มือบริหารงานวิจัย

Link : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม”
 • ไปที่เมนู “ศูนย์ข้อมูล”
 • เลือก “คู่มือบริหารงานวิจัย”
 • จะปรากฎ “คู่มือบริหารงานวิจัย“ จำนวน 5 คู่มือ

มีทั้งหมด 5 รายการ

คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคมการปฏิบัติการให้บริการ

Link : คู่มือการบริการงานบริการวิชาการ-1.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองส่งเสริมและงานทะเบียน”
 • เลือก “งานบริการวิชาการ”
 • ไปที่ “คู่มือและเอกสาร”
 • เลือก “คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม

คู่มือการเขียนตำรา

Link : คู่มือการเขียนตำรา.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม”
 • เลือกเมนูด้านบน ไปที่ “ศูนย์ข้อมูล”
 • เลือก “คู่มือบริการงานวิจัย”
 • เลือก Download ที่ 1.คู่มือการเขียนตำรา
 • จะปรากฎเอกสารคู่มือการเขียนตำรา

คู่มือการใช้งานระบบงานบริการนักศึกษา เมนูเพิ่ม/ลดรายวิชา

Link : คู่มือการเพิ่ม-ถอนรายวิชา (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองส่งเสริมและงานทะเบียน”
 • ไปที่ “กลุ่มงานและบริการสำคัญ”
 • เลือก “งานทะเบียนกลาง”
 • เลือก “คู่มือและเอกสาร
 • เลือก “คู่มือการเพิ่ม/ลดรายวิชา เปลี่ยนกลุ่มเรียน”
 • จะปรากฎเอกสารคู่มือการเพิ่ม/ลดรายวิชา เปลี่ยนกลุ่มเรียนขึ้นมา

ขั้นตอนการขอใช้บริการด้านการประชาสัมพันธ์

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/C_compressed.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างสุด
 • ไปที่ “E-Service”
 • เลือก “ระบบขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์”
 • เลื่อนลงมาหน้าระบบใช้งานบริการประชาสัมพันธ์
 • เลือก “คู่มือการใช้งานระบบ”
 • จะปรากฎขั้นตอนและคู่มือการใช้งานระบบการบริการด้านประชาสัมพันธ์

คู่มือการขอใช้งานบริการด้านสารสนเทศ

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/A8.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างสุด
 • ไปที่ “E-Service”
 • เลือก “ระบบขอใช้บริการงานสารสนเทศ”
 • เลือก “คู่มือ”
 • จะปรากฎขั้นตอนและคู่มือการใช้งานระบบขอใช้บริการงานสารสนเทศ

มีทั้งหมด 2 รายการ

สถิติการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ (รอบ 6 เดือน)

Link : รายละเอียดข้อมูลการให้บริการงาน-ปชส.-ปีงบ-2565-ตุลา-65-ถึง-มีนา-66-บันทึกอัตโนมัติ-1.docx (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างจอ ที่ “ลิ้งก์ที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ข้อมูลสถิติ”
 • เลือก “ปี 2566”
 • เลือกสถิติการให้บริการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ (6 เดือน)
 • จะปรากฎ “ข้อมูลสถิติของการใช้บริการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ (รอบ 6 เดือน)”

สถิติการให้บริการนักศึกษา

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองส่งเสริมฯ-ITA-ข้อ-16.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างจอ ที่ “ลิ้งก์ที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ข้อมูลสถิติ”
 • เลือก “ปี 2566”
 • เลือก ข้อมูลสถิติการให้บริการนักศึกษางานทะเบียนกลาง (รอบ 6 เดือน)

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลความพึงพอใจงานทะเบียนกลาง กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2565

Link : รายงานสรุปความพึงพอใจ-งานทะเบียน-2565.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างจอ ที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ข้อมูลสถิติ”
 • เลือก “ปี 2565”
 • เลือก รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานทะเบียนกลาง กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ (ไตรมาสที่ 1-4)

Link : Microsoft Word – ความพึงพอใจการให้บริการ ปชส ปี 2565.docx (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างจอ ที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ข้อมูลสถิติ”
 • เลือก “ปี 2565”
 • เลือก รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ (ไตรมาสที่ 1-4)

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการระบบจองห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2565

Link : MRRS (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างจอ ที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ข้อมูลสถิติ”
 • เลือก “ปี 2565”
 • เลือก รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการระบบจองห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2565

มีทั้งหมด 1 รายการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

Link : https://www.pnu.ac.th/e-service/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือกเมนู “E-Service”
 • เป็นการรวมระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

มีทั้งหมด 1 รายการ

เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

Link : เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 – มนร. (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาล่างสุดที่ บริการสำคัญ
 • เลือกเมนู “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ หมวด “แผนการจัดซื้อจัดจ้าง”
 • เลือก “เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566”

มีทั้งหมด 1 รายการ

ประกาศต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง

Link : https://www.pnu.ac.th/purchase/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือกเมนู “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • จะปรากฎประกาศต่างๆ ไว้ในหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

มีทั้งหมด 1 รายการ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

Link : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 – มนร. (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือกเมนู “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่หมวด “ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
 • เลือก รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
 • (จะแสดงผลรายงานแบบรายเดือน)

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลการปฏิบัติตามเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

Link : https://www.pnu.ac.th/purchase-th/procurement-report/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือกเมนู “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่หมวด “รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เลือก รายงานผลการปฏิบัติตามเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
 • จะปรากฎ รายงานผลการปฏิบัติตามเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
 • คลิกดูรายละเอียดแบ่งเป็นไตรมาส

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนบริหารและพัฒนาบุคคลากร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2565-2569

Link : แผนพัฒนาบุคลากร-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.65-69.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
 • เลือก “แผนบริหารและพัฒนาบุคคลากร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2565-2569”

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

Link : รอบ-6-เดือน-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี-2566.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
 • เลือก “รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)”

มีทั้งหมด 1 รายการ

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Link : https://www.pnu.ac.th/human-resources/#aca

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • ไปที่ “สำนักงานอฺธิการบดี”
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • ไปที่ “หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
 • จะปรากฎ หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้
 • 1.สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 • 3.การพัฒนาบุคลากร
 • 4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 • 5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

Link : รอบ-1-ปี-65-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี-2565.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • ไปที่ “สำนักงานอฺธิการบดี”
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • เลือก “รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565”

มีทั้งหมด 3 รายการ

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/ข้อ-27-คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ.pdf

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
 • เลือก “มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
 • เลือก “Download คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
 • จะปรากฎเอกสารคู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

รายละเอียด 


คำสั่งคณะกรรมการกำกับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
 • เลือก “มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
 • เลือกที่ “Download คำสั่งคณะกรรมการกำกับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

แผนผังแสดงกระบวนการทำงานของระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน

Link : แผนผังแสดงกระบวนการทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต3.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
 • เลือก “มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
 • เลือก “แผนผังกระบวนการจัดการรับเรื่องร้องเรียน”
 • จะปรากฎแผนผังกระบวนการทำงานของระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนมหาวิททยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มีทั้งหมด 3 รายการ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/report-a-complaint/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างสุด ไปที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ”
 • จะปรากฎแบบฟอร์มการแจ้งเรื่องทุจริตหรือประพฤมิชอบ หากต้องการแจ้งความประสงค์กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สายตรงอธิการ

Link : https://www.pnu.ac.th/direct-to-president/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ไปที่เมนู เลือก “เกี่ยวกับ มนร.”
 • ไปที่ “การบริหารงาน”
 • เลือก “คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ” 
 • ไปที่ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์
 • เลือก “สายตรงอธิการ
 • จะปรากฎแบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ แล้วส่งตรงอธิการบดี ผ่านระบบ

กล่องข้อความถาม-ตอบ

Link : https://www.pnu.ac.th

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย  www.pnu.ac.th
 • ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยสามารถถามตอบ
 • จากช่อง chat ในหน้าเพจมหาวิทยาลัยฯ มุมขาวล่าง
 • ช่องทางถามตอบด้านล่างสุดโดยที่สามารถกรอกข้อมูลและกดส่งได้ (send) และมีการตอบกลับได้

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/ข้อ-29.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “แผนป้องกันการทุจริต”
 • เลือก “ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
 • เลือกไฟล์ สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานสรุปการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในปี 2566(รอบ 6 เดือน)

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม-3.pdf

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 2 รายการ

นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Link : No Gift Policy.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง ไปที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ITA”
 • เลื่อนลงมาจะเป็น Banner PNU No Gift Policy
 • กดลิ้งก์ที่ Banner ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Link : no-gift.jpg (2500×2500) (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง ไปที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ITA”
 • ไปที่ “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก “ข่าวมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุม เสริมสร้างวัฒนธรรมนโยบาย…”
 • จะปรากฎ ข่าวมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรมนโยบายไม่รับของขวัญและมาตรฐานทางจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

มีทั้งหมด 1 รายการ

ผลการดำเนินกิจกรรมสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/ข้อ-32.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง ไปที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ITA”
 • เลื่อนลงมาที่ Banner PNU No Gift Policy
 • เลือก “ผลการดำเนินกิจกรรมสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ประจำปี 2566”
 • จะปรากฎผลการดำเนินกิจกรรมสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีทั้งหมด 1 รายการ

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการบฏิบัติหน้าที่ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

Link : นโยบาย No Gift Policy.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/ข้อ-34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “แผนป้องกันการทุจริต”
 • เลือก การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • จะปรากฎรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2566

มีทั้งหมด 4 รายการ

การดำเนินการและกิจกรรม เพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Link : ข้อ-35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ Banner “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่หัวข้อ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
 • เลือก “มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
 • เลือก “กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • จะปรากฎกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความปรงใสตามประกาศฯ เรื่อง การปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/คำสั่งแต่งตั้งขัดผลประโยชน์.jpg

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
 • เลือก มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
 • เลือก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
 • จะปรากฎคำสั่ง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 2820/2564

รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/ข้อ35.pdf

รายละเอียด 


ผังกระบวนการการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริตตามแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ

Link : กำหนดติดตามแผนฯ-37-42.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่หัวข้อ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • เลือก “กระบวนการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริตตามแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย”
 • เลือก “ผังกระบวนการการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริตตามแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ”

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนขับเคลื่อนการป้องกันทุจริต

Link : ข้อ-36-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.pdf (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/ข้อ-37.pdf

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานการปฏิบัติตามแผน แผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ สู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามประกาศ เรื่องการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต ปีงบประมาณ 2565

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/ข้อ-38-รายงานผลการดำเนินการป้องทุจริตประจำปี.pdf

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 1 รายการ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/ข้อ-39.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • เลือก ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • เลือก ประกาศเรื่องจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2566
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด

มีทั้งหมด 3 รายการ

คำสั่งคณะกรรมการให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติราชการตามหลักจริยธรรม

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/ข้อ-40-คำสั่งคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติตา.pdf

รายละเอียด


ผลการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD-40.1.pdf

รายละเอียด


แนวปฏิบัติ Dos/Don’ts ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link : แนวปฏิบัติ-DosDonts-ข้อ-40.jpg (1587×2245) (pnu.ac.th)

รายละเอียด

มีทั้งหมด 2 รายการ

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/ข้อ-41.pdf

รายละเอียด 


แผนผังกระบวนการนำผลประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์ทรัพยากรบริหารบุคคล

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนผังข้อ-411.pdf

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 2 รายการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Link : คุณธรรมความโปร่งใส – มนร. (pnu.ac.th)

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
 • จะปรากฎมาตรการและกระบวนการต่างๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2565

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/ITA-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง ไปที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ITA”
 • เลื่อนลงที่ Banner PNU No Gift Policy
 • เลือก “รายงานผลปี 2565”
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด

มีทั้งหมด 2 รายการ

สรุปการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/ITA-ข้อที่-43.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่“
 • เลือก “สรุปการดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน“

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/integrity.jpg

รายละเอียด

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง ไปที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ITA”
 • เลื่อนลงไปที่ แบนเนอร์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 • แสกน QR Cord เพื่อให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการประเมิน ita ของหน่วยงาน