จองห้องประชุม
สำนักงานอธิการบดี ONLINE


ตรวจสอบวันเวลาการจอง

กรุณาคลิกดูกิจกรรมอื่นๆ เพื่อตรวจสอบวันที่/เวลา/ห้องประชุมค่ะ


ผู้รับผิดชอบ

สำหรับระบบการจองห้องประชุมจะมีหน่วยงานที่จะต้องดูแลและรับผิดชอบอยู่ 3 ฝ่ายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้สะดวกและราบรื่น ดังนี้

จองห้องประชุม

กรุณาเลือกวันที่

Calendar is loading...

ประเมินความพึงพอใจระบบจองห้องประชุม


ห้องประชุม

ห้องประชุม 2 ข้างห้องอธิการ

รองรับผู้ประชุมได้ 30 ที่นั่ง

ห้องประชุมสภาฯ

รองรับผู้ประชุมได้ 45 ที่นั่ง

ห้องประชุม 2 งานประกันคุณภาพ

รองรับผู้ประชุมได้ 20 ที่นั่ง

ห้องประชุม 3 Zone A

รองรับผู้ประชุมได้ 20 ที่นั่ง

ห้องประชุม 3 Zone B

รองรับผู้ประชุมได้ 8 ที่นั่ง

ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย

รองรับผู้ประชุมได้ 500-700 ที่นั่ง

หอประชุม

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

รองรับผู้ประชุมได้ 4000 ที่นั่ง

ลานพิกุล

รองรับผู้ประชุมได้ 2000 ที่นั่ง


112+

ผู้ใช้บริการ

98.5%

ความพึงพอใจในการให้บริการ

รายละเอียดสถานที่

ห้องประชุม 2

ที่ตั้ง ชั้น 2 (ข้างห้องอธิการบดี) สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองรับการจัดสัมมนา, ประชุม

 • ขนาด 30 ที่นั่ง
 • พื้นที่กว่า 40 ตารางเมตร
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • โปรเจ็กเตอร์
  • ชุดเครื่องเสียง
  • Wifi
  • เครื่องปรับอากาศ

ห้องประชุม 2

ที่ตั้ง ชั้น 2 (งานประกันคุณภาพ) สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองรับการจัดสัมมนา, ประชุม

 • ขนาด 20 ที่นั่ง
 • พื้นที่กว่า 15 ตารางเมตร
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • โปรเจ็กเตอร์
  • ไมค์ตั้งโต๊ะ
  • Wifi
  • เครื่องปรับอากาศ

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับรองการจัดประชุม อบรม

 • ขนาด 50 ที่นั่ง
 • พื้นที่กว่า 70 ตารางเมตร
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • โปรเจ็กเตอร์
  • ชุดเครื่องเสียง
  • Wifi
  • เครื่องปรับอากาศ
  • พัดลม

ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย

ที่ตั้ง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองรับการจัดสัมมนา, ประชุม อบรม หรือจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมที่นั่งแบบสโลป

 • ขนาด 500 ที่นั่ง
 • พื้นที่กว่า 120 ตารางเมตร
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • โปรเจ็กเตอร์
  • ชุดเครื่องเสียง
  • Wifi
  • เครื่องปรับอากาศ

ห้องประชุม 3
Zone A

ที่ตั้ง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับรองการจัดประชุม

 • ขนาด 10 ที่นั่ง
 • พื้นที่กว่า 20 ตารางเมตร
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • โปรเจ็กเตอร์
  • Wifi
  • เครื่องปรับอากาศ

ห้องประชุม 3
Zone B

ที่ตั้ง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับรองการจัดประชุม

 • ขนาด 8 ที่นั่ง
 • พื้นที่กว่า 20 ตารางเมตร
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • โปรเจ็กเตอร์
  • Wifi
  • เครื่องปรับอากาศ

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

ที่ตั้ง ข้างอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองรับการจัดสัมมนา, ประชุมใหญ่

 • ขนาด 5000 ที่นั่ง
 • พื้นที่กว่า 250 ตารางเมตร
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • โปรเจ็กเตอร์
  • ชุดเครื่องเสียง
  • Wifi
  • เครื่องปรับอากาศ
  • เวที

ลานพิกุล

ที่ตั้ง หน้าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับรองการจัดประชุม อบรม

 • ขนาด 2000 ที่นั่ง
 • พื้นที่กว่า 250 ตารางเมตร
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • ชุดเครื่องเสียง
  • Wifi
  • พัดลม

หากท่านมีความสงสัยในการใช้ระบบ

กรุณาศึกษา
คู่มือการเข้าใช้บริการ