การขอใช้บริการ

ระบบสารเทศ

งานสารสนเทศได้จัดทำแบบฟอร์มขอใช้บริการงานสารสนเทศออนไลน์ขึ้น เพื่อความสะดวกในการขอใช้บริการ


ตรวจสอบวันเวลาการจอง

กรุณาคลิกดูกิจกรรมอื่นๆ เพื่อตรวจสอบวันที่/เวลา/ห้องประชุมค่ะ


บริการผู้ใช้งาน


กฎการตั้งชื่ออีเมล์สารสนเทศ ท่านต้องใช้ชื่อจริงของท่านเป็นภาษาอังกฤษตามด้วย "." และนามสกุลตัวแรกของท่าน เช่น fais.m@pnu.ac.th

ถ้าเป็นอีเมล์ของหน่วยงานท่านให้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษอยู่ระหว่าง 4 - 14 ตัวอักษร ตัวอย่างเช่น general@pnu.ac.th อนุญาตให้สามารถใช้อักขระพิเศษได้แค่ "." และ "_" เท่านั้น หากใช้อักขระอื่นๆ งานสารสนเทศจะไม่ดำเนินการต่อให้


หลักเกณฑ์การเพิ่มลายนิ้วมือ

กรุณานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยและติดต่องานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ พร้อมมาสแกนลายนิ้วมือเข้าระบบที่สำนักงานอธิการบดี โดยงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศจะติดต่อกลับไป ขอบคุณคะ


บุคลากรสารสนเทศ


เรายินดีให้บริการ

My pleasure.

คำถามที่พบบ่อย

การขอรหัสอินเตอร์เน็ตจะมีกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้
กฎการขอรหัสอินเตอร์เน็ต ท่านต้องใช้ชื่อจริงของท่านเป็นภาษาอังกฤษตามด้วย “.” และนามสกุลตัวแรกของท่าน เช่น Tanawit.d ส่วนรหัสผ่านของท่านต้องใช้เลข 5 ตัวหลังในบัตรประจำตัวประชาชน

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการสารสนเทศได้คะ

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการสารสนเทศ เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว งานสารสนเทศจะส่งรายละเอียดการใช้งานโปรแกรม Zoom ผ่านทางช่องทางสื่อสารตามแบบฟอร์มที่ท่านกรอกไว้

การขอรับบริการขอใช้อีเมล์มหาวิทยาลัยจะมีกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้
กฎการตั้งชื่ออีเมล์สารสนเทศ ท่านต้องใช้ชื่อจริงของท่านเป็นภาษาอังกฤษตามด้วย “.” และนามสกุลตัวแรกของท่าน เช่น fais.m@pnu.ac.th

ถ้าเป็นอีเมล์ของหน่วยงานท่านให้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษอยู่ระหว่าง 4 – 14 ตัวอักษร ตัวอย่างเช่น general@pnu.ac.th ไม่อนุญาตให้ท่านเพิ่มอักขระหรืออักษรพิเศษอื่น

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการสารสนเทศได้คะ

สำหรับบุคลากรที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการสารสนเทศและกรุณานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยและติดต่องานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ พร้อมมาสแกนลายนิ้วมือเข้าระบบที่สำนักงานอธิการบดี โดยงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศจะติดต่อกลับไป

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
+66(073)-709-030 , +66(073)709-030 ต่อ 1173
อีเมล: pr@pnu.ac.th 

กรุณาติดต่อ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โทร 073-709-030 ต่อ 1135