มนร.จัดประเพณี บังสกุลบัว..ในวันว่าง ร่วมกับชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญ🙏 บังสกุลกระดูก หรือ บังสกุลบัว ในวันว่าง ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับชาวบ้านจัดกิจกรรมนี้ขึ้น

สืบเนื่องจากพื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนั้น แต่เดิม เป็นพื้นเก่าแก่ เป็นป่าช้าเก่า โดยทางมหาวิทยาลัยได้สร้าง เจดีย์สีทอง ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเก็บอัฐิของบรรพบุรุษในชุมชนโคกเคียนไว้ด้วยกัน ซึ่งจากนี้ไปจะมีการจัดงานบังสกุลบัวขึ้นใน วันแรม 2 ค่ำ เดือน 5 ของทุกๆ ปี เพื่อเป็นประเพณีให้แก่ชาวมหาวิทยาลัยและชุมชนโคกเคียนได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ เป็นการเสริมสร้างสามัคคีธรรมได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ประเพณี “บังสกุลบัว” นั้นถือเป็นงานชุมนุมญาติของแต่ละหมู่บ้าน คือพอถึงวันบังกุลบัว บรรดาญาติพี่น้องลูกหลาน ที่ไปประกอบอาชีพอยู่ต่างถิ่น จะพร้อมใจกันกลับบ้าน ต่างประกอบอาหารและแต่งตัวสวยงาม เพื่อมาร่วมทำบุญ อีกทั้งยังจะมีการปะพรมน้ำอบ แป้งและทำความสะอาดตกแต่งบัวสืบทอดต่อไป😍

https://www.youtube.com/watch?v=jNYU3Zz9tg4
    SHARE