พิธีเปิดงาน ครบรอบ 18 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ม.นราฯจัดงานครบรอบ 18 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 ให้มีการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตาก ใบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ เป็นสถาบันทางวิชาการโดยมีพันธกิจดังนี้

1. ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา ที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนในภูมิภาค และมีความร่วมมือทางวิชาการกับท้องถิ่นและต่างประเทศ
2. ผลิตผลงานทางวิชาการงานวิจัย สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ สนับสนุนงานวิชาการ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสังคม ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้และระดับประเทศ
3. บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบสู่ชุมชน สังคมอย่างมีคุณภาพ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกีฬา สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการอย่างต่อเนื่อง
5. บริหารและการจัดการ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารอย่างมีคุณภาพ พร้อมน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเพื่อให้เกิดความสันติสุขและความภาคภูมิใจของท้องถิ่นอย่างแท้จริง

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดำเนินงานตามพันธกิจมีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความพร้อมด้านศักยภาพในการนำเสนอผลงาน วิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม สามารถบูรณาการความรู้สู่ชุมชน นำประโยชน์จากงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าสู่กรอบแนวทางการพัฒนาตามยุทศาสตร์ชาติ พร้อมส่งเสริมและ พัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีพ.ศ. 2566 นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานวิชาการการสร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกิจกรรม OPEN HOUSE การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โชว์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นจากหน่วยงานคณะ วิทยาลัย และสถาบันด้วย

  SHARE
  Anupama
  hentai small breasts flamehentai.com sister hypnosis
  tamil olu videos havazona.info nepali sex video movie
  mama bhanji sex stories beemtube.org hindi porn moves
  fakings.com swingersporntrends.com www.ass4all.com
  نيك محجبات مترجم tropsha.com فيديو سكس حصان
  hentai my dog my master hentaitop.org legend of the legendary heroes hentai
  jayson gainza onlineteleserye.net smni quiboloy
  tubidy.in redwap.sex kalporn indian
  orn hub indianpornxvideos.net navel sex images
  nude indian sex pornswille.com xnx tamil sex
  www local sex video slutswile.com odiadesisex
  meri chunar udd jaye sumoporn.mobi www.video9.in hindi a to z
  anushka xxx videos pornpakistani.com xxx hindi blue film
  vijayalakshmi sex pornstarslist.info kamukta,com
  xxx3tube porncorntube.com xxx tamil vedio