เตรียมความพร้อมสำหรับจัดตั้งศูนย์อาหรับ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี เวลา 14.00 น.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.โตมร นุ่นแก้ว รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดตั้งศูนย์อาหรับ และการประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับส่วนราชการในการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU)การจัดตั้งศูนย์ภาษาอาหรับร่วมกับมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

โดยนายรพี โล่ชัยยะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง หัวหน้าคณะในการเดินทางครั้งนี้ กล่าวว่า ในการสร้างความร่วมมือกันนั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ ถือว่ามีศักภาพและความพร้อมในการเปิดศูนย์ภาษาในครั้งนี้ ทั้งนี้จะได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษา และศาสตร์อื่นๆ อย่างยั่งยืนต่อไป

    SHARE