รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


รายละเอียด

ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เงินเดือน : 30,000 บาท


หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานสนับสนุนการตลาด
  • งานสอน
  • งานวิจัย
  • อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการสอนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ปี

สนใจยื่นใบสมัครได้ที่

  • กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 ในเวลาราชการ
SHARE
Anupama