ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานพัสดุเเละยานพาหนะ กองนโยบายเเละเเผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรื จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama