มนร. เปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 64

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเปิดพิธี โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

ที่มา : สำนักข่าว Spmc

ลิงค์ : http://spmcnews.com/?p=43320

    SHARE