ม.นราฯ จับมือ ภาคีเครือข่าย จ.นราธิวาส ลงนาม (MOU) เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน

นราธิวาส-ม.นราฯ จับมือ ภาคีเครือข่าย จ.นราธิวาส ลงนาม (MOU) เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน ด้านการวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรม ในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส ขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : สำนักข่าว ข่าวข้าราชการ

ลิงค์ : https://www.khaoratchakarn.com/102324/?fbclid=IwAR2ln4m6eSMhflNQ2bkj48UOmxmUcBvR9oe1P1SMoXb1L-0Z7J39ivHXXSE

    SHARE