เปิดห้องเรียนสาธิต ม.1 เร่งพัฒนานักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทย์- คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 

วันที่ 8 มี.ค.65 เวลา 10.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ร่วมแถลงข่าว “เปิดห้องเรียนสาธิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (SME) โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี)” เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเปิดรับจำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 20 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับนักเรียนทั่วไป จำใช้การสอบคัดเลือก จำนวน 14 คน และมีการสอบสัมภาษณ์ประเภทโควต้า จำนวน 6 คน จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1-6 สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : สยามรัฐ

ลิงค์ : https://siamrath.co.th/n/329156?fbclid=IwAR1D1KKSHJsaK4jHpdxV_sxNya_azTa2TbQaL0J1gGGwMxKb59yp0FkIfKY

SHARE
Anupama