ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนาม MOU กับบริษัท ทริปเปิ้ล เอ็กซ์เพิร์ส จำกัด และบริษัท ทีเอ็นจี โคออพเพอเรชั่น จำกัด เพื่อพัฒนาวิชาชีพทางด้านระบบขนส่งทางราง รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

วันนี้ (11 มี.ค.65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็กซ์เพิร์ส จำกัด และบริษัท ทีเอ็นจี โคออพเพอเรชั่น จำกัด ที่ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจะร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางด้านระบบขนส่งทางราง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220311172241025?fbclid=IwAR1qt8jBPmYe_E9YAPPKRiAferj4ADy6sc0N7pi1nfYjRdk7XTMGJ8DCEyo

    SHARE