มนร.รายงานผลการดำเนินงาน กสศ. และ การพัฒนาการศึกษาด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่

กสศ. เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนชายแดนใต้ มอบทุนปี 66 จำนวน 125 ทุน เลขาธิการ ศอ.บต. เผย รัฐพร้อมดูแลประชาชนชายแดนใต้ ลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ให้เยาวชนมีการศึกษาและมีการงานทำ ด้านผู้แทน นศ. ขอบคุณรัฐมอบโอกาสกับคนไม่มีโอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : ศอ.บต

ผู้สื่อข่าว : –

ลิงค์ : http://www.sbpac.go.th/?p=115315

    SHARE