ปฐมนิเทศ ‘น้องใหม่เฟรชชี่’ ม.นราฯ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : 77 ข่าวเด็ด

ลิงค์ : https://www.77kaoded.com/news/suntitikojitmate/2302812?swcfpc=1&fbclid=IwAR0XXod0V0o7MRoILZFqwjOoosTqouV1sz9OSbiHzwPfLdsqkKoh1RryKD4

    SHARE