อว. ขับเคลื่อนโครงการ’เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง’ MOU 4 หน่วยงาน รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อว. ส่งเสริมแนวทางสร้างรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิตที่ เปิดกว้างและตอบรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : แนวหน้า

ลิงค์ : https://www.naewna.com/local/659356?fbclid=IwAR0uKA_SDOxg6Jj2XwHT80xxAD2xIEWPds-WF5zEmTWmgAIQ4agVoexQjyA

    SHARE