นราธิวาส-ม.นราฯเปิดค่ายวิชาการสัมพันธ์จุดประกายฝัน ครั้งที่ 1 (Ping Summer camp 1)

นราธิวาส-ม.นราฯเปิดค่ายวิชาการสัมพันธ์จุดประกายฝัน ครั้งที่ 1 (Ping Summer camp 1)
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พบการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ไม่มีในห้องเรียน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : สำนักข่าวราชการ

ลิงค์ : https://www.khaoratchakarn.com/133279/?fbclid=IwAR2gEkKRUr98TsJaUtehD-M-DGrsd6ojzst3sq_v3_TgRT0–0jFW_t0xC4

    SHARE