จุดประกายฝันให้เด็กชายแดนใต้

นราธิวาส-ม.นราฯ เปิดค่ายวิชาการสัมพันธ์จุดประกายฝัน ครั้งที่ 1 (Ping Summer camp 1) สู่การเรียนรู้รูปแบบใหม่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : 77 ข่าวเด็ด

ลิงค์ : http://crimepart8.com/?p=1870&fbclid=IwAR0jVio53RFq9-VU3P6W2DgORJ4FQ__SyXU3VyTBnUYwhSlMKVBRVa2uF5E

    SHARE