U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทย – PNU

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ “U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทย” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความสำเร็จในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

SHARE
Anupama