พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีละหมาดครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนา

พิธีทำบุญตักบาตร และ พิธีละหมาดฮายัด เนื่องในโอกาสครบรอบ17ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. ณ ลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

SHARE
Anupama