ปัจฉิมนิเทศ อว.เฟส 1

30 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”(U2T) ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama