มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ “เปิดครัว” ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

SHARE
Anupama