ประกวดไก่พื้นเมืองไทยสวยงาม ครั้งที่ 3

17 ก.พ. 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยรองศาตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้ชนะการประกวด ก่พื้นเมืองครั้งที่ 3 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ มนร. ที่บริเวณลานจอดรถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนร. ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส

SHARE
Anupama