สมาคมศิษย์เก่าไทย อินโดนีเซีย นำคณะนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 กันยายน 2566 สมาคมศิษย์เก่าไทย อินโดนีเซีย นำคณะนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 21 คน ร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ในโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีและสร้างการรับรู้อันดีเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566

    SHARE