นวัตกรรมแก้จน โครงการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำโดยการเพิ่มโอกาสและลดช่องว่างของการเข้าถึง การพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมนราธิวาส

วันที่ 4 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พลาศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะอาจารย์ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลสถิติ นวัตกรรมแก้จน ของโครงการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำโดยการเพิ่มโอกาสและลดช่องว่างของการเข้าถึง การพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แก่นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโกลก พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ หมู่ที่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

    SHARE