นักศึกษา Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย ร่วมโครงการกิจกรรมทักษะทางภาษาของนักศึกษา

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการกิจกรรมทักษะทางภาษาของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ร่วมให้การต้อนรับ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะต่างประเทศ รวมไปถึงการมีเครือข่ายในต่างประเทศ อีกด้วย

SHARE
Anupama