PikulGame 2023 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการแข่งขันกีฬาพิกุลเกม 2023 ครั้งที่ 11

  • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการแข่งขันกีฬาพิกุลเกม 2023 ครั้งที่ 11 PikulGame 2023 ในระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ภายใต้คอนเสป กีฬาแห่งความเป็นหนึ่งเดียว PNU UNITY GAME 2023 โดยมีการจัดการแข่งขันและการประกวดรายการต่างๆโดยมีการแข่งขัน บาสเก็ตบอล,วอลเลย์บอล,เซปักตะกร้อ,ฟุตบอล,ฟุตซอล,เทเบิ้ลเทนนิส,เปตอง,แบตมินตัน,กรีฑา,ผู้นำเชียร์,กองเชียร์,ขบวนพาเหรด,ขบวนแฟนซี,คทากรและการประกวดหลีดโจ๊ก

โดยในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. ได้มีการเดินขบวนพาเหรดจากสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส ไปยังสนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีขบวนพาเหรดจากคณะต่างๆ วิทยาลัย และสถาบัน ร่วมในขบวนในครั้งนี้อีกด้วย จากนั้นเวลา 19.00 น. ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพิกุลเกม 2023 ครั้งที่ 11 PikulGame 2023 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมไปถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและนักกีฬาร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับผลการแข่งขันกีฬาและการประกวดในประเภทต่างๆ มีดังนี้

บาสเก็ตบอลชาย คณะแพทยศาสตร์ บาสเก็ตบอลหญิง คณะแพทยศาสตร์

วอลเลย์บอลชาย คณะพยาบาลศาสตร์ วอลเลย์บอลหญิง คณะวิทยาการจัดการ

เซปักตะกร้อชาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เซปักตะกร้อหญิง คณะพยาบาลศาสตร์

ฟุตบอลชาย วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ฟุตซอลชาย สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

เทเบิลเทนนิสรวม คณะแพทยศาสตร์

เปตองรวม คณะเกษตรศาสตร์

แบตมินตันรวม คณะวิทยาการจัดการ คณะแพทยศาสตร์ (ร่วม)

กรีฑา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ผู้นำเชียร์ คณะพยาบาลศาสตร์

กองเชียร์ คณะพยาบาลศาสตร์

ขบวนพาเหรด คณะวิทยาการจัดการ

ขบวนแฟนซี คณะวิทยาการจัดการ

คทากร คณะแพทยศาสตร์

การประกวดหลีดโจ๊ก วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

เจ้าสนาม คณะแพทยศาสตร์

SHARE
Anupama