มนร.รวมน้ำใจช่วยพี่น้องชาวมูโน๊ะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุบัติเหตุคลังเก็บพลุระเบิด โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงพื้นที่ระดมความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน โดยมีนักศึกษาจากชมรมจิตอาสาเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และนักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าช่วยเคลียพื้นที่สิ่งปรักหักพังภายในที่อยู่อาศัยของผู้ที่ได้รับความเสียหาย อีกด้วย

    SHARE