คณะผู้บริหาร Universitas Jenderal Soedirman ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร Universitas Jenderal Soedirman ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ โดยได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE