สถาบัน MARA VOCATIONAL INSTITUTE ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 MARA VOCATIONAL INSTITUTE ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ

    SHARE