นายกฯ ประชุมสภาฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการยกระดับและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ณ ห้องประชุมอาชาวี โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และ นายอดินันท์ ปากบารา ประธานกรรมการที่ปรึกษาสภาสถาบัน เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษาสภาสถาบัน คณะกรรมการสภาสถาบัน คณะผู้บริหารสถาบัน และผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ ร่วมฟังและพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม และการใช้เทคโนโลยีในการสอนและการเรียนรู้ เป็นต้น

Facebook ** https://www.facebook.com/PrincessofNaradhiwasUniversity

    SHARE