มนร.ร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ ในงานกาชาด 66

(18 พ.ค.66) เวลา 19.00 น. ที่เวทีกลางงานกาชาด บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หรือ สวน ร.5 อำเภอเมืองนราธิวาส ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดย คณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษา ได้ร่วมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ที่ออกแบบการตัดเย็บเสื้อผ้าที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยนำรายได้ที่ได้จากการเดินแบบ สมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผ้าไทย ผ้าถิ่น ของจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ผ้าทอ ผ้าบาติก และผ้าปาเต๊ะ ที่มีลวดลายเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น และจังหวัดนราธิวาส ได้มีผ้าทอและผ้าบาติกลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด อาทิ ผ้าทอ “ลายพิกุลพลอย” และผ้าบาติก “ลายเมอนารอ” และผ้าลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และช่างทอผ้าทุกเทคนิค นำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ้าบาติกลายพระราชทาน จำนวน 3 ลาย ได้แก่ ลาย“ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” ลาย “ท้องทะเลไทย” ลาย “ป่าชายแดนใต้” ที่รวบรวมอัตลักษณ์ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ผ้าลายพระราชทาน “ลายดอกรักราชกัญญา” ผ้าบาติก “ลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์”

    SHARE