มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดงานแถลงข่าวการจัดงานเนื่องในโอกาส ครอบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

วันที่ 20 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานเนื่องในโอกาสครอบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม” และร่วมเสวนาในหัวข้อ“ตอบโจทย์ชายแดนใต้ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ที่ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร มนร. หัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ และจังหวัดยะลา ร่วมในกิจกรรม การจัดงานเนื่องในโอกาสครอบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนา มนร. กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม Open House การจัดนิทรรศการ การแข่งขันทางวิชาการ การแสดงผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น จากหน่วยงานคณะ วิทยาลัย และสถาบัน ชมผลงานนวัตกรรม ยกระดับเศรษฐกิจ BCG การแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่การสร้างมูลค่าสินค้า กิจกรรมค้นหานักศึกษาต้นแบบ และกิจกรรมการประกวดดนตรีและอนาซีด

    SHARE