ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS66 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

SHARE
Anupama