มนร.ร่วมต้อนรับ ท่านฮาบีบ ABDULRAHMAN ALI MOHAMMED BIN HAFEEDH อุลามะฮฺ ผู้นำศาสนาจากประเทศเยเมน

วันที่ 4 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับ ท่าน ฮาบีบ อับดุลเราะฮ์มาน อาลี โมฮัมมัด บิน ฮาฟีฎและคณะ ในโอกาสร่วมกิจกรรมการบรรยายสร้างสันติสุขชายแดนใต้ พร้อมร่วมขอพร (ดุอาอ์) ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากอาการประชวร ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE